کار

خانه » کار

طراحی سازه های داخلی

Sitio del contruction-trabajo / ocupaciones-Diccionario del cuadro

1 ارارا

2 گروا

3. داربست

4 escalera

5 سازنده ساز

6 sombrero duro

Sitio del contruction-trabajo / ocupaciones-Diccionario del cuadro

7 بیسیم

8 carretilla

9 مرجع تقلید

10 ویگا

11 gancho

12 sitio de excavación

13 کامیون خیس

14 محافظان auditivos

15 martillo

16 mezclador de cemento

17 سیمان

18 retroexcavadora

Sitio del contruction-trabajo / ocupaciones-Diccionario del cuadro

19 جلوی درب خودرو

20 martillo de trineo

21 لادریلو

22 پالتا

23 nivel

24 پیکو

25 پالا

نظرات فیس بوک