آسمانی، سیستم دودیفرهای کیهانی

خانه » آسمانی، سیستم دودیفرهای کیهانی

سیستم آسمان خاورمیانه، سیستم دایره المعارف فضایی

Sistema de coordenadas آسمانی

آسمانی د Coordenadas آسمانی آسفرانوس آسمانی، آسمانی عجیب و غریب، Equinoccio Vernal، Esfera ترستر، Polo Celeste del Sur، Polo Celeste Norte، Declinación، Ecliptica، Ascensión derecha، آسمانی Meridiano

آسمان آسفرا، آسمانی عجیب و غریب، عصاره صخره ای، esfera terrestre، پولو سیئست دل دل، پلوتو نوردی آسمانی، declinación، Ecliptica، Ascensión derecha، سیاره ای meridiano

سیستم هماهنگی بین المللی

سیستم های حفاظت از محیط زیست، محیط زیست، محیط زیست، اکوادور، Trópico de Capricornio، longitud، círculo Antártico، Polo Norte، hemispherio norte، hemispherio sur، polo sur.

Círculo Polar Ártico، laitude، Trópico de cáncer، اکوادور، Trópico de Capricornio، longitud، círculo Antártico، Polo Norte، hemispherio norte، hemisferio sur، polo sur.

نظرات فیس بوک