کارنز، آاف، ماریسوس

خانه » کارنز، آاف، ماریسوس

کارنز، اویز و ماریسوس

گوشت

پرونده 1
2 carne molida
3 estofado de ternera
4 carne asada
5 Costillas
6 pierna de cordero
7 chuletas de cordero
8 callos
9 hígado
10 cerdo
کتلت 11 cerdo
سلنیای 12
13 jamón
14 بیکن
مرجانی
15 pollo
سینه 16 مرغ
17 muslos de pollo / baquetas
18 alitas de pollo
19 muslos de pollo
20 pavos
اردک 21
غذای دریایی
پاستا کادو
22 سالمون
23 فلتن
24 abadejos
25 platija
26 truchas
قرص 27
28 file de lenguado
غذای دریایی
XAMPX کامارون
30 vieiras
31 cangrejos
32 almejas
mejillones 33
شکارچیان 34
35 langosta


1 کارن

2 Carne Molida
3 آسادو
4 estofado de carne
5 بیستک

6 سرودو

7 سلچچی

8 آسادو
9 chuletas
10 Costillas de repuesto

11 توچینو
12 jamón


13 بره

14 پیرنا
15 chuletas

نظرات فیس بوک