هواپیما

خانه » هواپیما

هواپیما


1 کابینا
2 piloto / capitan
3 co-piloto
4 panel de instrumentos
5 Ingeniero de vuelo

6 sección de primera clase
7 pasajero

8 کوکینا
9 Azafata
10 lavabo / baño

11 کابینا
12 bolso del carry-on
13 compartimento برتر است
14 pasillo
15 cinturón de seguridad

16 asiento de la ventana
17 asiento medio
18 asiento del pasillo

19 فیدل مونستر دل cinturón de seguridad
20 Signo de no fumar
21 botón de llamada
22 máscara de oxígeno

23 salida de emergencia
24 apoyabrazos
25 کنترل دل asiento
26 بانداژ (tabla)
27 comida

28 bolsillo del asiento
29 tarjeta de instrucciones de emergencia
30 bolso de la enfermedad del aire
31 chaleco salvavidas

32 پسته
33 ترمینال (edificio)
34 تور د کنترل

35 aeroplano / plano / jet
36 nariz
37 fuselaje
38 puerta de carga
39 tren de aterrizaje
40 ala
41 موتور
42 کولا
43 plano / Prop del propulsor
44 حلیس
45 هلیکوپترا
46 روتور (لامینه)

نظرات فیس بوک