حیوانات، mascotas

خانه » حیوانات، mascotas

حیوانات وحشی

حیوانات

1 زورو 2 el puerco espín. کویل

1 فاکس

2 el puerco espín. کویل

3 mapache 4 لوبو لوبوس

3 mapache

4 لوبو لوبوس

5 موز a سنگ قیمتی

5 موز a سنگ قیمتی

6 ciervos a pezuña 7. حنایی

6 ciervos

و نه انگانچ

7 حنایی

8 raton-ratones 9. Ardilla 10 راتا 11 Ardilla 12 conejo

8 ratoun-ratones

9 آرادا

10 راتا

11 آرادا

12 conejo

13 Gopher 14 کاستور 15 خفاش

13 Gopher

14 کاستور

15 خفاش

16 Skunk 17 zarigüeya

16 اسکون

17 zarigüeya

18 burro 19 بوفالو

18 بابرو

19 بوفالو

20 camello a جوروبا 21 لاما

20 camello

و نه جورابا

21 لاما

22 caballo a کولا 23 پترو 24 تسویه حساب

22 caballo a کولا

23 پوترو

24 تسویه حساب

25 ARMADILLO 26 کرگو a بولزا

25 ARMADILLO

26 کرگو a بولزا

27 لئوپاردو a پونتوس

27 لئوپاردو a پونتوس

28 جیرافا

28 جیرافا

29 باسیستم

29 باسیستم

30 elefante a کلمیلو ب tronco

30 elefante

و نه تسک

ب tronco

31 تیگر a پاتا 32 لئون a ملنا

31 تیرر

و نه پاتا

32 لئون

و نه ملنا

33 hipopótamo 34 hiena 35 rinoceronte a کوئورنو

33 hipopótamo

34 هینا

35 rinoceronte a کوئورنو

36 cebra a rayas

36 کبریا

و نه rayas

37 oso negro a گارا

37 oso negro a گارا

38 اوو پدرو

38 اوو پدرو

39 OO قطبی 40. کوالا (Oso) 41. پاندا

39 اسی قطبی

40 کوالا (اوسو)

41. پاندا

42 mono 43 chimpancé 44 گیبون

42 مونو

43 شامپانزه

44 گیبون

45 Babuino 46 orangutan

45 بابوینو

46 orangutan

47 گوریلا

47 گوریلا

48 hormiguero

48 hormiguero

49 gusano 50 لاغر

49 گاسانو

50 لاغر

حیوان خانگی

51 gato a فمینیست های 52 گتیه

51 گاتو

و نه فانتزی ها

52 گتیه

53 پررو 54 cachorro 55 هامستر

53 پررو

54 cachorro

55 هامستر

56 hámster 57 conejillo de indias

56 jerbo

57 conejillo de indias

نظرات فیس بوک