فرودگاه

خانه » فرودگاه

فرودگاه

A. ورود به سیستم


1 شمارنده بلیط
2 رزرو بلیط
3 بیلت
4 monitor de llegada y salida

B. جدuridاد


5 کنترل de seguridad
6 نگهبان
7 MACQUINA د X ray
8 آشکارساز de metales

C. la puerta


9 mostrador de facturación
10 پد دمرکا
11 puerta
12 área de espera

13 ایستگاه decesceses / bar snack bar
14 tienda de regalos
15 tienda Duty-Free

D. reclamación de equipaje


16 reclamo de equipaje (área)
17 carrusel de equipaje
18 مالتا
19 portaequipajes
20 bolso de la ropa
21 تجهیز
22 Porter / SkyCap
23 (equipaje) check de reclamación

E. aduana e inmigración


24 costumbres
25 رسمی de aduanas
26 formulario de declaración aduanera

27 Inmigración
28 رسمی inmigración
29 pasaporte
30 ویزا

نظرات فیس بوک