فعالیت های روزانه

خانه » فعالیت های روزانه

فعالیت های روزانه

لووانتا
tomar una ducha
cepillarme los dientes
FLOSS دودسته است
afeitado ویستا
lavarme la cara
Ponte maquillaje
cepillarme el pelo
peinar mi cabello
hacer la cama
تقسیم کردن
tomar un baño
وته داریار
خواب
hacer el desayuno
hacer el almuerzo
cocinar / hacer la sana
comer / desayunar
comer / almorzar
comer / cenar

فعالیت های روزانه

1 Levántate
2 tomar una ducha
3 cepille mis * dientes
4 afeitado
5 Vístete
6 Lave mi * Face
7 Ponte maquillaje
8 cepille mi * مو
9 peine mi * مو 10 hacen la cama
* mi، su، ella، nuestra، tu، su
11 desnudarse
12 tomar un baño
13 یک لاما است
خواب 14
15 hacer el desayuno
16 hacer el almuerzo
17 cocinar / hacer la bus
18 comer / tomar el desayuno
19 comer / almorzar
20 comer / cenar


1 Limpie el apartamento / Limpie la Casa
2 Lave LOS PLATOS
3 hacer la colada
4 hierro
5 alimente al bebé
6 Alimente al gato
7 پازو دل پررو
8 estudio
9 یک trabajar است
10 یک a la escuela است
11 unidad de trabajo
12 tomar el autobús a la escuela
13 trabajo
14 deje el trabajo
15 a la tienda است
16 یک کاسا / Vuelve یک کاسا را ​​ساخت

نظرات فیس بوک