03 Mon / ses / vos، ceux-ci / ceux

خانه » 03 Mon / ses / vos، ceux-ci / ceux

C'est ma tête، c'est mon chapeau.
Mon Chapeau est dans ma main. ایشان را ملاقات می کنم. C'est sur ma tête.

C'est mon chapeau -C'est پسر chapeau
فرزندتان به منزل ما می آید.

رمز عبور C'est اكنون شما می توانید با كلیك برروی یكی از موارد زیر اقدام كنید. الی روی میز است.
C'est ma main C'est ma main droite. C'est ma اصلی gauche-
سئو C'est gotre main droite. C'est ta اصلی gauche.

نظرات فیس بوک