بگو خداحافظ

خانه » بگو خداحافظ

گفتگوی خداحافظی - گفتگوهای وضعیتی - چگونه می توان گفت

گفتگوی خداحافظی - گفتگوهای وضعیتی - چگونه می توان گفت

1.

من آمده ام خداحافظی کنم

وقتی خاموش شدی؟

من روز یکشنبه پرواز می کنم

خداحافظی و سپس بهترین ها.

چیریو ببخشید برای بقیه خانواده برای من، آیا نمی خواهید؟

2.

من می خواهم خداحافظی کنم.

چه زمانی قرار است بروید؟

قطار من در 7.25 برگشته است.

خوب، خداحافظ، و یک سفر خوب داشته باشید.

خداحافظ. به یاد داشته باشید که اگر در رم هستید، به من نگاه کنید.

3.

من زنگ می گویم خداحافظ

وقتی تنظیم می کنی؟

من قایق 11.35 را می گیرم

سپس Cheerio و فراموش نکنید که در تماس باشید.

خداحافظ، و از همه چیز تشکر می کنم

4.

من فقط خواستم بگویم خداحافظ.

چه ساعتی می روی؟

من قصد دارم دهان را دور بزنم

خداحافظی، و من را به پدر و مادرم بسپار.

خداحافظ. سال بعد می بینمت

نظرات فیس بوک