ارائه سیگار

خانه » ارائه سیگار

ارائه سیگار - گفتگوهای وضعیتی - چگونه می توان گفت

ارائه سیگار - گفتگوهای وضعیتی - چگونه می توان گفت

1.

سیگار؟

نه ممنون. نه قبل از ناهار.

لطفا یک این یک نام تجاری جدید است.

من صادقانه در حال حاضر احساس نمی کنم، با تشکر.

2.

یک سیگار داشته باشید

نه ممنون. من فقط یکی رو گذاشتم

لطفا انجام بدهید. من به نظر می رسد که آلوازیس شما را سیگار کشید.

شاید بعدا آیا نور دارید؟

3.

ایا میل دارید یک سیگار بکشید؟

نه ممنون. من سعی می کنم برش بگیرم

ادامه دادن. من دیروز از شما تقاضا میکنم

خوب، اما دفعه بعد شما باید یکی از من داشته باشید.

4.

به یک سیگار کمک کنید

نه ممنون. من سعی میکنم رهاش کنم

بیا دیگه. من پافشاری می کنم.

نه، واقعا ممنون من کمی سرفه دارم

نظرات فیس بوک