قرار ملاقات

خانه » قرار ملاقات

قرار ملاقات - گفتگوهای وضعیتی - چگونه می توان گفت

قرار ملاقات - گفتگوهای وضعیتی - چگونه می توان گفت

1.

آیا دکتر سیاه می تواند در مورد 9.15 فردا مرا ببیند؟

با عرض پوزش، اما او به طور کامل تا یازده تا زمانی که لغو شده است رزرو شود.

آیا ده تا یک راحت می شود؟

بله، او آزاد است.

2.

من تعجب می کنم که دندانپزشک می تواند در اوایل فردا مناسب باشد؟

من می ترسم قبل از ظهر هیچ چیز وجود نداشته باشد.

درباره 12.45 چطور؟

با عرض پوزش، اما این نیز گرفته شده است.

3.

من می خواهم یک قرار ملاقات با مدیر را تصحیح کنم. آیا نه فردا تمام خواهد شد؟

من نمی ترسم او فردا یک روز کامل است.

آیا من می توانم آن را به سهم به یک؟

دوباره متاسفم، اما اگر کسی لغو شود، شما را صدا زدم

4.

فکر می کنید مدیر کارکنان می تواند فردا قبل از 9.30 را ببیند؟

او تا 10.45 نخواهد بود، بنابراین اولین 11 خواهد بود.

آیا 12.40 خوب است؟

بله، من آن را یادداشت می کنم.

نظرات فیس بوک