در یک رستوران

خانه » در یک رستوران

در یک رستوران - گفتگوهای وضعیتی - چگونه می توان گفت

در یک رستوران - گفتگوهای وضعیتی - چگونه می توان گفت

1.

آیا می توانم سفارش شما را بگیرم، آقا؟

بله می خواهم استیک را امتحان کنم لطفا

و به دنبال؟

بستنی لطفا

2.

آیا شما تصمیم گرفته اید، آقا؟

بله هدی و چیپس برای من، لطفا

چطور در مورد شیرین؟

لطف شیرین نیست فقط قهوه

3.

آیا چیزی انتخاب کرده ای، آقا؟

بله، من فکر می کنم دارم کاری می کنم، لطفا.

پس از آن چی می خواهی؟

من می خواهم بعضی از میوه ها را در صورت وجود داشته باشم.

4.

خواهش میکنم، آقا؟

من فقط یک سالاد کوچک می خواهم، لطفا.

آیا شما شیرین می خواهید؟

نخود و نخود فرنگی اپل خوب خواهد بود.

نظرات فیس بوک