پیدا کردن یک شغل

خانه » پیدا کردن یک شغل

پیدا کردن یک کار - گفتگوهای وضعیتی - چگونه می توان گفت

پیدا کردن یک کار - گفتگوهای وضعیتی - چگونه می توان گفت

1.

آیا شما برای کارکنان تمام وقت جای خالی دارید؟

ب چه چیزی را در ذهن داشتید؟

چیزی در خط داخلی.

B آیا شما تجربه کرده اید؟

نه، من بیشتر یا کمتر از مدرسه مستقیم هستم

BI نمی تواند چیزی را تحمل کند، اما من بهترین کار را انجام خواهم داد.

2.

AI تعجب کرد که آیا شما نیاز به هر تایمر بخشی.

ب چی فکر میکردی؟

کار آسانی هتل AA به نوعی.

B آیا تا به حال چیزی شبیه انجام داده اید؟

نه تا حالا، نه

B در حال حاضر هیچ چیزی وجود ندارد اما در یک هفته بازتاب پیدا می کند.

3.

من به دنبال شغلی هستم که در آن بتوانم زندگی کنم

ب دقیقا می خواستی؟

AI در ذهن کار نمی کند.

B آیا تا به حال پیش از این هرگز چنین چیزی را انجام داده اید؟

خوب، من یک بار کمی انتظار داشتم.

B این فرم را پر کنید و به شما اطلاع خواهم داد که اگر چیزی ظاهر شود.

4.

آیا می توانید با کار نیمه وقت کار کنید؟

B هر چیز خاصی که شما را جذاب می کند؟

AI امیدوار بود چیزی در مدرسه پیدا کند.

ب شما قبلا چنین چیزیه؟

بله، من همین تابستان گذشته همین کار را انجام دادم.

BI ممکن است بتواند به شما کمک کند، اما من به مراجع نیاز دارم.

نظرات فیس بوک