تعریف مردم در لباس

خانه » تعریف مردم در لباس

رضایت مردم بر روی لباس - گفتگوهای وضعیتی - چگونه می توان گفت

رضایت مردم بر روی لباس - گفتگوهای وضعیتی - چگونه می توان گفت


1.

کدام یک ژاکت خوب

آیا درست است؟

بله، و کاملا شال گردن شماست.

من آن را برای ₤ 28.50 در فروش کردم.

باورنکردنیه.

2.

می گویم، بارانی من را دوست دارم

آیا مناسب است؟

بله، به نظر می رسد افسانه است.

این تنها هزینه من ₤ 29 است.

خوب، این ارزش بسیار خوبی بود.

3.

شما در این ژاکت جدید بسیار هوشمند هستید.

آیا به من مناسب است؟

بله، من هم رنگ را دوست دارم.

شما می دانید من فقط ₤ 27.75 را برای آن پرداخت می کنم.

تو در اینجا چیکار کردی

4.

این بسیار جالب است که شما لباس پوشیدن دارید.

آیا واقعا آن را دوست دارید؟

بله، و همچنین با پیراهن جدید شما نیز خوب است.

شما هرگز آن را باور نمی کنید، اما فقط هزینه ₤ 29.50 است.

در واقع بسیار معقول است

نظرات فیس بوک