در یک فروشگاه شیمیدان

خانه » در یک فروشگاه شیمیدان

در یک فروشگاه شیمیدان - گفتگوهای وضعیتی - چگونه می توان گفت

در یک فروشگاه شیمیدان - گفتگوهای وضعیتی - چگونه می توان گفت

1.

دکتر این نسخه را به من داده است.

این فقط پنج دقیقه طول می کشد، بنابراین شاید شما صبر کنید.

آیا شما چیزی مناسب برای لب های درد دارید؟

هر چهار ساعت در این کرم بنوشید.

2.

می توانید این نسخه را برای من تهیه کنید، لطفا؟

من این را برای شما بلافاصله خواهم کرد.

به هر حال، چه توصیه ای برای آفتاب سوختگی دارید؟

این پماد باید مشکل را روشن کند.

3.

من این نسخه توسط دکتر Worrall داده شده است.

در حدود یک ساعت می توانید آن را برای آن دعوت کنید.

آیا می توانید چیزی برای این بثورات به من بدهید؟

این لوله ژله را امتحان کنید

4.

آیا می توانم این نسخه را با شما ترک کنم؟

من آن را برای 5.30 آماده کردم.

من هم چیزی برای استیو می خواهم.

این لوسیون را سه بار در روز قرار دهید.

نظرات فیس بوک