از مردم خواسته تا تکرار و ارائه یک بالابر در یک ماشین

خانه » از مردم خواسته تا تکرار و ارائه یک بالابر در یک ماشین

درخواست مردم برای تکرار و ارائه آسانسور در ماشین - گفتگوهای وضعیتی - چگونه می توان گفت

درخواست مردم برای تکرار و ارائه آسانسور در ماشین - گفتگوهای وضعیتی - چگونه می توان گفت

1.

با عرض پوزش، اما من آن را کاملا نفهمیدم

من گفتم، آیا می توانم یک بالابر را به شما بدهم؟

آیا از راه شما نیست؟

نه، در خانه من است

2.

ببخشید.

گفتم نباید من را به خانه ببرم؟

آیا شما آن را نمی بینید؟

نه، من می توانم به همین راحتی دور بمانم.

3.

من می ترسم که من نمی شنوم که شما گفتید.

من گفتم هیچ عجله ای وجود ندارد، من می توانم شما را در ماشین بگیرم.

آیا شما دیر نمی کنید؟

نه، من درست از محل خودم میروم

4.

با عرض پوزش، اما من آن را از دست دادم

من گفتم، من شما را در ماشین می زنم

آیا شما مطمئنید که مشکل زیادی نیست؟

نه، یک دقیقه طول نخواهد کشید تا شما را ترک کند.

نظرات فیس بوک