درخواست تغییر

خانه » درخواست تغییر

درخواست تغییر - گفتگوهای وضعیتی - چگونه می توان گفت

درخواست تغییر - گفتگوهای وضعیتی - چگونه می توان گفت

1.

ببخشید، اما میتونم برای تغییرات مشکلاتی ایجاد کنم؟

بذار ببینم. آیا شما کابین یا نقره ای را می خواهید؟

من می خواهم برخی از تغییر برای متر پارکینگ.

پس بهتر است که نقره ای داشته باشید.

2.

با عرض پوزش به شما مشکل، اما شما را برای یک پوند تغییر دهید؟

من یک نگاهی خواهم کرد. برای چه می خواهید؟

من باید یک کتاب از تمبر دریافت کنم.

در آن صورت شما نیاز به نقره دارید.

3.

ببخشید. من تعجب می کنم که آیا شما می توانید پوند را تغییر دهید؟

بیایید ببینید. قوطی یا نقره؟

این برای یک تماس تلفنی است

آیا ده ها انجام می دهند؟

4.

ببخشید. می توانید با تغییراتی مواجه شوید؟

من خواهم دید چه چیزی کردم برای چیست؟

من از این دستگاه سیگار میخورم

من می توانم اجازه دهم ده ها تو را داشته باشم، اگر این خوب است.

نظرات فیس بوک