درخواست کمک

خانه » درخواست کمک

درخواست کمک - گفتگوهای وضعیتی - چگونه می توان گفت

درخواست کمک - گفتگوهای وضعیتی - چگونه می توان گفت


1.

آیا احتمال دارد که لپ تاپ شما قرض بگیرد؟

برای چه مدت؟

تا پایان هفته

بله، من فکر می کنم که درست است.

2.

آیا من فکر می کنم اگر زمان کم داشتم؟

دقیقا چه وقت؟

دوشنبه و سه شنبه هفته بعد.

من می خواهم بگویم، اما این فقط امکان پذیر نیست.

3.

آیا فکر می کنید که من می توانم کمی زودتر غذا بخورم؟

این بستگی به زمانی دارد.

فقط بیش از عید پاک.

من باید با همسرم هماهنگ کنم.

4.

من تعجب می کنم که آیا شما می توانید دوست من را برای چند روز قرار داده است؟

بگو کی.

آخر هفته آخر در واقع

بگذار من آن را فكر كنم، و بعدا به شما خواهم گفت.

نظرات فیس بوک