تمیز کردن لوازم خانگی، تمیز کردن خانگی و رختشویی

خانه » تمیز کردن لوازم خانگی، تمیز کردن خانگی و رختشویی

فرهنگ لغت - مردم - لوازم تمیز کردن، تمیز کردن خانگی و رختشویی

کارهای خانه

تمیز کردن خانه شما

فرهنگ لغت - مردم - لوازم تمیز کردن، تمیز کردن خانگی و رختشویی
کف دستشویی، بی خلاء، کفپوش کفپوش
D را بشویید پنجره ها، E گرد و غبار، F موم طبقه
G لهستانی مبلمان، H حمام را تمیز کنید
من زباله را برداشتم
جارو 1، گرد و غبار 2
جارو برقی 3، جارو برقی فرش 4
خلاء 5 (پاک کننده)، پیوست های جارو برقی 6
کیف جارو برقی 7، خلاء دست 8
9 (گرد و غبار) مپ / (خشک) مپ
10 (اسفنجی) مپ، 11 (مرطوب) مپ
حوله کاغذی 12، پاک کننده پنجره 13
14 آمونیاک، 15 گرد و غبار پارچه
پشم 16 duster، موم کف 17
لهستانی مبلمان 18، پاک کننده 19
20 اسکراب برس، اسفنج 21
سطل 22 / بطری، 23 سطل زباله / زباله می تواند
سطل بازیافت 24

تمیز کردن و تمیز کردن خانه

1 جارو 2 گردباد 3 4 جارو برقی سوسن. سوراخ سوراخ 5. گردن پارچه 6. آهن 7. اتو تخته 8. فرش دستباف 9. خلاء (پاک کننده) 10. پیوست های جاروبرقی 11. کیسه جاروبرقی 12. دست خلاء 13. (گرد و غبار) مپ / (خشک) Mop 14. (اسفنجی) مپ
1 جاروبرقی
2 گرد و غبار
3 جارو برقی
4 گردگیر دستی
5 پارچه گردن
6 اهن
7 اتو تخته
8 ماشین لباسشویی فرش
9 خلاء (پاک کننده) 10. جارو برقی
فایل پیوست کنید.
11 کیسه جارو برقی
12 خلاء دست
13 (گرد و خاک) مپ / (خشک) مپ
14 (اسفنجی) مپ
15 (مرطوب) Mop 16. ماشین لباسشویی / واشر 17. خشک کن 18 مواد شوینده شستشو 19. 20 نرم کننده پارچه. سفید کننده 21 نشاسته 22. پاک کردن چسبنده استاتیک 23. پاک کننده 24. پاک کننده پنجره 25. آمونیاک 26 مبلمان لهستانی 27. موم طبقه 28. حوله کاغذی 29. حجاب 30 سبد لباسشویی
15 (مرطوب) مپ
16 ماشین لباسشویی / واشر
17 خشک کن
18 پودر لباس شویی
19 نرم کننده پارچه
20 سفید کننده
21 نشاسته
22 پاک کردن چسبنده استاتیک
23 پاک کننده
24 پنجره پاک کن
25 آمونیاک
26 لهستانی مبلمان
27 موم طبقه
28 دستمال توالت
29 جا رختی
30 سبد لباسشویی
فرهنگ لغت - مردم - لوازم تمیز کردن، تمیز کردن خانگی و رختشویی
31 کیسه لباسشویی
32 سینک ظرفشویی
33 قلم مو پاک کن
34 اسفنج
35 سطل / بطری
36 زباله / زباله
37 سطل بازیافت
فرهنگ لغت - مردم - لوازم تمیز کردن، تمیز کردن خانگی و رختشویی
38 خط مشی
39 لوازم جانبی

نظرات فیس بوک