اتاق ابزار

خانه » اتاق ابزار


1 نردبان
2 گردگیر دستی
3 چراغ قوه
4 جوراب ها

5 قطع کننده مدار
6 (اسفنجی) مپ
7 جاروبرقی
8 گرد و غبار
9 پاک کننده
10 پنجره پاک کن
11 (مپ) دوباره پر کنید
12 اهن
13 اتو تخته
14 پلونگر
15 سطل
16 جارو برقی
17 پیوست ها

18 لوله
19 خط مشی
20 لوازم جانبی
21 نشاسته اسپری
22 لامپ روشنایی
23 دستمال توالت
24 خشک کن
25 پودر لباس شویی
26 سفید کننده
27 نرم کننده پارچه

28 خشکشویی
29 سبد لباسشویی

30 ماشین لباسشویی
31 قوطی آشغال
32 ماستراپ

اتاق سودمند - محل زندگی - مسکن - عکس فرهنگ لغت

اتاق سودمند - محل زندگی - مسکن - عکس فرهنگ لغت

1 خط مشی

2 پیراهن لباس

اتاق سودمند - محل زندگی - مسکن - عکس فرهنگ لغت

3 سوکت

4 (پریز برق

5 اهن

اتاق سودمند - محل زندگی - مسکن - عکس فرهنگ لغت

6 ماشین لباسشویی

7 (خشک کن) خشک کن

8 پارچه گردن

اتاق سودمند - محل زندگی - مسکن - عکس فرهنگ لغت

9 جارو برقی

10 اتو تخته

11 مگس اسفنجی

12 جاروبرقی

13 جا رختی

اتاق سودمند - محل زندگی - مسکن - عکس فرهنگ لغت

14 پودر لباس شویی

15 مپ

16 سطل

17 سبد لباسشویی

اتاق سودمند - محل زندگی - مسکن - عکس فرهنگ لغت

18 گرد و غبار

19 قلم مو

20 قلم مو پاک کن

21 جا لباسی

نظرات فیس بوک