کتابخانه

خانه » کتابخانه

کتابخانه


فروشگاه آنلاین 1
کاتالوگ کارت 2
نویسنده 3
عنوان 4
کارت کتابخانه 5
6 کپی / فتوکپی / دستگاه کپی
قفسه 7
بخش کودکان 8
کتابهای کودکان 9
بخش دوره ای 10
مجلات 11
مجلات 12
روزنامه 13
بخش رسانه 14
کتاب 15 بر روی نوار
16 audiotapes
CD های 17
فیلم های 18
نرم افزار 19 (کامپیوتر)
دی وی دی 20
بخش زبان خارجی 21
کتابهای زبان خارجی 22
بخش مرجع 23
میکروفیلم 24
خواننده میکروفیل 25
فرهنگ لغت 26
دایره المعارف 27
atlas atlas 28
میز مرجع 29
کتابدار 30 (مرجع)
میز تحویل 31
کارمند کتابخانه 32

کتابخانه - مدرسه - فرهنگ لغت

کتابخانه - مدرسه - فرهنگ لغت

کتابدار 1

میز تحویل 2

کارت کتابخانه 3

بخش مرجع 4

کتاب 5

قفسه 6

کتابخانه - مدرسه - فرهنگ لغت

ترمینال 7 / کامپیوتر

سبد 8

بخش نشریات 9

مجلات 10

روزنامه 11

میز اطلاعات 12

کتابخانه - مدرسه - فرهنگ لغت

داستان داستان 13

فتوکپی 14

عنوان 15

نویسنده 16

شماره تماس 17

فرهنگ لغت 18

بخش کودکان 19

atlas atlas 20

دایره المعارف 21

نظرات فیس بوک