هواپیما

خانه » هواپیما

هواپیما


1 کابین خلبان
2 خلبان / کاپیتان
3 همکار خلبان
4 پانل ابزار
5 مهندس پرواز

6 بخش اول
7 مسافر

8 کافه
9 مهماندار هواپیما
10 توالت / حمام

11 کابین
12 کیسه حمل
13 محفظه سربار
14 راهرو
15 کمربند ایمنی

16 صندلی کنار پنجره
17 صندلی متوسط
18 صندلی کنار راهرو

19 نشانه کمربند ایمنی
20 نشانه سیگار کشیدن نیست
21 دکمه تماس
22 ماسک اکسیژن

23 خروج اضطراری
24 دستشویی
25 کنترل صندلی
26 سینی (جدول)
27 وعده غذایی

28 جیب صندلی
29 کارت هدیه اضطراری
30 کیسه بیماری هوا
31 جلیقه نجات

32 باند فرودگاه
33 ساختمان ترمینال)
34 برج مراقبت

35 هواپیما / هواپیما / جت
36 بینی
37 بدنه
38 درب محموله
39 دنده فرود
40 بال
41 موتور
42 دم
43 هواپیما propeller / prop
44 پروانه
45 هلی کوپتر
46 روتور (تیغه)

نظرات فیس بوک