فعالیت های تفریحی

خانه » فعالیت های تفریحی

فعالیت های تفریحی

روال روزانه - فعالیت های خانه - فعالیت های روزانه - فعالیت های اوقات فراغت


1 تماشای تلویزیون
2 به رادیو گوش می دهد
3 به موسیقی گوش دهید
4 یک کتاب بخواند
5 این روزنامه را خوانده است
بازی 6
7 کارت بازی
8 بازی بسکتبال
9 گیتار را بازی کنید
10 پیانو را اجرا کنید
ورزش 11
شنا 12
گل های گیاهان 13
14 از رایانه استفاده می کند
15 نامه ارسال کنید
16 استراحت کنید

نظرات فیس بوک