فعالیت های روزمره

خانه » فعالیت های روزمره

فعالیت های روزمره

بلند شو
دوش گرفتن
دندان های من را بشوی
نخ دندان دندان من
تراشیدن لباس بپوش
شستن صورت من
آرایش کنید
مو هایم را شانه کن
شانه موی من
تخت را بگذار
برهنه شدن
یک حمام ببر
برو بخواب
خواب
صبحانه درست کن
نهار پختن
شام بخور / شام بخوری
خوردن / صبحانه بخور
خوردن / ناهار داشته باشند
خوردن / شام

فعالیت های روزمره

1 بلند می شود
2 دوش بگیرید
3 * دندان هایم را برداشتم
تراش 4
5 لباس پوشید
6 من * صورت را بشویید
7 در آرایش قرار داده است
8 brush my * hair
9 شانه موی من * 10 رختخواب را مرتب کنید
* من، او، او، ما، شما، خود
11 لباس تزیین کنید
12 یک حمام ببرید
13 رفته رفته
خواب 14
15 صبحانه بخور
16 ناهار را تهیه کنید
آشپزی 17 / شام را بخرید
18 می خورند / صبحانه می خورند
19 خوردن / ناهار داشته باشد
20 می خورند / شام می خورند


1 تمیز کردن آپارتمان / تمیز کردن خانه
2 ظرف را بشویید
3 لباسشویی را انجام دهید
آهن 4
5 کودک را تغذیه می کند
6 گربه را تغذیه می کند
7 سگ را راه می اندازد
مطالعه 8
9 به کار برود
10 به مدرسه برود
11 درایو برای کار
12 اتوبوس را به مدرسه می برد
کار 13
14 کار را ترک کنید
15 به فروشگاه بروید
16 به خانه می آیند

نظرات فیس بوک