میوه ها

خانه » میوه ها

1 (یک دسته از) انگور

2 سیب
a خوابیدن
ب هسته

3 نارگیل

4 آناناس

5 مانگو

6 پاپایا

میوه های خانواده مرکبات


7 گریپ فروت
8 نارنجی
a بخش
ب چرک
ج بذر

9 لیمو
10 اهک

توت


11 خربزه
12 تمشک ها
13 کران بری
14 بلوبری
15 توت فرنگی
16 تمشک

17 شلیل
18 گلابی

19 گیلاس

20 (یک دسته از) موز a. پوست کندن

میوه های خشک شده


21 شکل
22 پروانه
23 تاریخ
24 کشمش (های)

25 زردآلو

26 هندوانه

آجیل

27 کاشوبادام هندی)
28 بادام زمینی)
29 والنول (ها)
30 فندق (ها)
31 بادام ها)
32 چاشنی (ها)

33 آووکادو
34 آلو
35 خربزه عسل

36 طالبی
37 هلو
a گودال
ب پوست

میوه ها


1 سیب
2 هلو
3 گلابی
4 موز
5 آلو
6 زردآلو

7 شلیل
8 کیوی
9 پاپایا
10 مانگو
11 ٪
12 نارگیل

13 آووکادو
14 طالبی
15 عسل (خربزه)
16 آناناس
17 هندوانه

18 گریپ فروت
19 لیمو
20 اهک
21 نارنجی
22 نارنگی
23 انگور

24 گیلاس
25 آلو
26 تاریخ
27 کشمش
28 بلوبری
29 کران بری
30 تمشک
31 توت فرنگی

نظرات فیس بوک