ساخت قهوه، ساخت چای

خانه » ساخت قهوه، ساخت چای

ساخت قهوه، ساخت چای - انگلیسی فرهنگ لغت عکس برای فعالیت های روزمره

ساخت قهوه (با قهوه ساز الکتریکی)

ساخت قهوه (با قهوه ساز الکتریکی)

پام قهوه ای را به فیلتر اضافه می کند.
سپس او را به قهوه تبدیل می کند
او با فشار دادن سوئیچ، دستگاه قهوه را تبدیل می کند.
آب گرم می شود و از طریق قهوه زمین و به داخل کافه بیرون می ریزد.

ساخت چای

ساخت چای

دن جوش آب را در یک چای سبز جوش می کشد.
او آب گرم را به یک قوری تبدیل می کند و بعضی از برگ های چای را اضافه می کند.
همانطور که برگ های چای در آب فرو می ریزند، آب چای می شود.
دان چای را درگیر می کند.

سپس او شکر و شیر را اضافه می کند و چای خود را تحریک می کند.

نظرات فیس بوک