اولین چیز در صبح

خانه » اولین چیز در صبح

اولین چیزی که در صبح است - دیکشنری انگلیسی انگلیسی برای فعالیت های روزمره

اولین چیزی که در صبح است - دیکشنری انگلیسی انگلیسی برای فعالیت های روزمره

ساعت زنگدار دن، زنگ می زند و او از خواب بیدار می شود.
او از تخت بیرون می آید او به حمام می رود

اولین چیزی که در صبح است - دیکشنری انگلیسی انگلیسی برای فعالیت های روزمره

پس از استفاده از توالت و شستشوی آن، دستانش را شستشو می دهد.
او جیغ می کشد، تراشیده و دوش می کشد.

اولین چیزی که در صبح است - دیکشنری انگلیسی انگلیسی برای فعالیت های روزمره

او خود را با حوله خشک می کند. سپس او موهای خود را برساند. او لباس می گیرد
او صبحانه می خورد و آن را می خورد. سپس او آپارتمان را ترک می کند.

توجه ویژه

بیدار شدن = خوابیدن

از خواب بیدار شوید + از خواب بیدار شوید، بیدار شوید، همانطور که در "چه زمانی از خواب بیدار شدی؟" "در 7: 00"

یک دوش بگیرید = خود را در دوش بشویید شما همچنین می توانید حمام بگیرید

دیگر راه های مودبانه برای گفتن استفاده از توالت "رفتن به حمام" و "استفاده از حمام"

هنگامی که توالت را می ریزید آب کاسه توالت را پاک می کند.

نظرات فیس بوک