خوردن صبحانه

خانه » خوردن صبحانه

خوردن صبحانه

انگلیسی فرهنگ لغت تصویری برای فعالیت های روزمره

انگلیسی فرهنگ لغت تصویری برای فعالیت های روزمره

پام و دن نشستن روی میز.
پام نوشیدنی برخی از قهوه از لیوان او و می خورد برخی از غلات.
دن نوشیدن چای و تخم مرغ را با گوشت گاو و نان می کند.
گاهی اوقات، نان تست خود را به زرده تخم مرغ خود می کشد.


همانطور که آنها غذا می خورند، کاغذ را می خوانند و کمی صحبت می کنند.
پس از خوردن، لب ها را با دستمالهای خود پاک می کنند و میز را ترک می کنند.

نظرات فیس بوک