مسواک زدن دندان ها، نخ دندان

خانه » مسواک زدن دندان ها، نخ دندان

مسواک زدن دندان ها، قلاب زدن - فرهنگ لغت انگلیسی انگلیسی برای فعالیت های روزمره

مسواک زدن دندان ها، قلاب زدن - فرهنگ لغت انگلیسی انگلیسی برای فعالیت های روزمره

جنی آب روی مسواک خود را اجرا می کند.
او خمیر دندان را بر روی مسواک خود فشار می دهد.

مسواک زدن دندان ها، قلاب زدن - فرهنگ لغت انگلیسی انگلیسی برای فعالیت های روزمره
او مسواک خود را بالا و پایین و به عقب و جلو حرکت می کند.
دهانش را شستشو می دهد، آب را می گیرد، آن را به جلو و عقب می ریزد و آن را درون غرق می کند.

مسواک زدن دندان ها، قلاب زدن - فرهنگ لغت انگلیسی انگلیسی برای فعالیت های روزمره
او مسواک خود را از بین می برد.
سپس او را در قفسه مسواک قرار می دهد.

مسواک زدن دندان ها، قلاب زدن - فرهنگ لغت انگلیسی انگلیسی برای فعالیت های روزمره

او دندان هایش را با کشیدن قطعه ای از نخ دندان، زدن آن بین دندان هایش، و حرکت دادن آن به عقب و جلو و بالا و پایین.

برای توجه ویژه

- شما آب را پر کن چیزی با استفاده از آب از شیر آب یا لوله و اجازه دادن به جریان آب پس از ضربه به چیزی است.

- چیزی میاد جلو و عقب با رفتن از یک طرف به چند (<- و ->) چند بار.

- چیزی میاد بالا و پایین با رفتن به این جهات چندین بار

- شما لغزش چیزی جایی با حرکت آن به آرامی به یک فضای کوچک.

نظرات فیس بوک