در فضای باز تفریحی

خانه » در فضای باز تفریحی

سرگرمی بیرون از خانه

A. کمپینگ


1 چادر
2 کوله پشتی
3 کیسه خواب
4 سهم چادر
5 چنگال
6 فانوس
7 اجاق پیکنیک

ب. پیاده روی


8 کفش های کوهنوردی
9 قطب نما 10 مسیر پیگیری

C. کوه نوردی


11 کفش های کوهنوردی

D. سنگ صعود


12 طناب
13 مهار کردن

E. picnic


14 (پیک نیک) پتو
15 ترموس
16 سبد پیکنیک

نظرات فیس بوک