قصه های پری

خانه » قصه های پری

قصه های پری

زیبای خفته

1 یک شاهزاده خانم مدتها پیش وجود داشت،
مدتها پیش، مدتها پیش. یک شاهزاده خانم مدتها پیش وجود داشت
خیلی وقت پیش.
2 و او در یک قلعه سفید بلند زندگی می کرد،
قلعه بلند بلند، قلعه بلند سفید،
و او در یک قلعه سفید بلند زندگی می کرد،
قلعه سفید بلند
3 یک روز یک ملکه بد بازی طلسم
4 شاهزاده خانم برای صد سال خواب ...
5 یک جنگل بزرگ سبز در اطراف ...
6 یک شاهزاده خوش تیپ با سواری ...
7 او درختان را با شمشیر خود بریده
8 او دستش را بیدار کرد تا بیدار شود ...
9 بنابراین همه اکنون خوشحال هستند ...

شخصیت

شاه، ملکه، شاهزاده، شاهزاده خانم،
شوالیه، دزدان دریایی، پری، جن،
پری دریایی، جادوگر، جادوگر، خون آشام،
غول پیکر، هیولا، اژدها، خائن، بیگانه

محل و چیزها

قلعه، حلقه، تاج، زره
سپر، شمشیر، جاروبرقی
گربه، دیگ
لامپ، گنج، اسکلت، سفینه فضایی

نظرات فیس بوک