ماهی، حیوانات دریایی، خزندگان

خانه » ماهی، حیوانات دریایی، خزندگان

تصاویر حیوانات دریایی: حیوانات دریایی برای کودکان

A. تصویر ماهی

1 ماهی قزل آلا ب جیگر ج دم 2 باس 3 ماهی سالمون
1 ماهی قزل آلا ب جیگر ج دم
2 باس
3 ماهی سالمون
4 کوسه 5. خرچنگ 6. اره ماهی
4 کوسه
5 خرچنگ
6 اره ماهی
7 قورباغه 8 اسب دریایی
7 قورباغه
8 اسب دریایی

B. حیوانات دریایی

9 نهنگ
9 نهنگ
10 دلفین
10 دلفین
11 مهر فلیپر 12 Jellyfish 13. سرخ کن
11 مهر
a فلیپر
12 عروس دریایی
13 سرخ کن
14 جلبک دریایی a تسکین
14 جلبک دریایی a تسکین
15 خرچنگ a پنجه 16 خرچنگ
15 خرچنگ a پنجه
16 خرچنگ
17 هشت پا یک چوبه دار
17 اختاپوس
a چوبه دار
18 میگو 19 صدف 20 کلم
18 میگو
19 گوشت خوک
20 کلم
21 گل سرخ 22. صدف 23 حلزون
21 گل سرخ
22 صدف
23 حلزون
21 گل سرخ 22. صدف 23 حلزون
24 ستاره دریایی
25 ماهی مرکب

C. دوزیستان و تصاویر خزندگان

26 لاک پشت یک پوسته 27 لاک پشت 28 الیگاتور 32 بادام زمینی 33 قورباغه

26 لاک پشت یک پوسته
27 لاک پشت
28 تمساح
32 بادام زمینی
33 قورباغه

29 تمساح 30. مارمولک 34 سالاماندر
29 تمساح
30 مارمولک
34 سالاماندر
31 ایگوانا 35. مار 36 37 خنده دار کبری 38. متشکرم

31 ایگوانا
35 مار
36 خنده دار
37 کبرا
38 متشکرم

نظرات فیس بوک