صور فلکی نیمکره شمالی / جنوبی

خانه » صور فلکی نیمکره شمالی / جنوبی

صور فلکی نیمکره شمالی / جنوبی - نجوم

صور فلکی نیمکره شمالی

صورت فلکی نیمکره شمالی 1. ماهی ها، ماهی ها 2. چیتا، نهنگ 3. ارنج، رام 4. مثلث مثلثی 5 آندرومدا، Andromeda 6. پگاسوس، بال عقاب 7. Equuleus، اسب کوچک 8. دلفین، دلفین. 9 آکویلا، عقاب 10. Sagitta، Arrow 11. سیگنوس، سوان 12. Lacerta، Lizard 13. Cepheus، پادشاه 14. Cassiopeia، بانوی در صندلی 15. Camelopardus، زرافه 16. پرسئوس، پرس سکس 17. Auriga، Charioteer 18. Taurus، Bull 19. اوریون، شکارچی 20. راه شیری 21. جامائیکا، دوقلو 22. Lynx 23 قطب شمال، ستاره شمالی 24. Ursa Minor، Little Bear 25. دراکو، اژدها 26. لیرا، Lyre 27. هرکول، هرکول 28. Ophiuchus، Serenent Bearer 29. حنجره، حنجره 30. کورونا Borelis، شمال تاج 31. Bootes، گاودر 32. کما Berenices، Berenice مو 33. Canes Venatici، سگ های شکار 34. Ursa Major، خرس بزرگ 35. لئو مینور، شیرین کوچک 36. سرطان، خرچنگ 37. Canis Minor، Little Dog 38. هیدرا، مار ماهی 39. لئو، شیر 40. ویرجین، ویرجین.

1 ماهی ها، ماهی ها 2. چیتا، نهنگ 3. ارنج، رام 4. مثلث مثلثی 5 آندرومدا، Andromeda 6. پگاسوس، بال عقاب 7. Equuleus، اسب کوچک 8. دلفین، دلفین. 9 آکویلا، عقاب 10. Sagitta، Arrow 11. سیگنوس، سوان 12. Lacerta، Lizard 13. Cepheus، پادشاه 14. Cassiopeia، بانوی در صندلی 15. Camelopardus، زرافه 16. پرسئوس، پرس سکس 17. Auriga، Charioteer 18. Taurus، Bull 19. اوریون، شکارچی 20. راه شیری 21. جامائیکا، دوقلو 22. Lynx 23 قطب شمال، ستاره شمالی 24. Ursa Minor، Little Bear 25. دراکو، اژدها 26. لیرا، Lyre 27. هرکول، هرکول 28. Ophiuchus، Serenent Bearer 29. حنجره، حنجره 30. کورونا Borelis، شمال تاج 31. Bootes، گاودر 32. کما Berenices، Berenice مو 33. Canes Venatici، سگ های شکار 34. Ursa Major، خرس بزرگ 35. لئو مینور، شیرین کوچک 36. سرطان، خرچنگ 37. Canis Minor، Little Dog 38. هیدرا، مار ماهی 39. لئو، شیر 40. ویرجین، ویرجین.

صور فلکی نیمکره جنوبی

صور فلکی نیمکره جنوبی 1. چیتا، نهنگ 2. آبریز، حامل آب 3. Capricornus، بز 4. Piscis Austrinus، ماهی جنوبی 5. گروس، جرثقیل 6. ققنوس، ققنوس 7. Fomax، کوره 8. Eridanus، رودخانه Eridanus 9. Orion، Hunteer 10. لپوس، خرگوش 11. Caelum، Chisel 12. Dorado، Swordfish 13. Reticulum، Net 14. هیدروس، Sea-Serpent 15. توکان، توکان 16. پائو، پانک 17. هندوستان، هند 18. کرونا استرالیا، تاج جنوبی. 19 قوس، آرچر 20. حنجره، حنجره 21. عقرب، اسکورپیون 22. آرا، محراب 23. مثلث استرالیا، مثلث جنوبی، 24. Apus، پرنده بهشت ​​25. Musca، پرواز 26. Chamaeleon، Chameleon 27. ولانز، پرواز ماهی. 28 Pictor، رنگین کمان 29. Columba، Dove 30. Canis Major، Dog Dog 31. توله سگ، کشتی ستاره. 32 Pyxis، Compass کشتی 33. کارینا، کشتی کشتی 34. ولا، کشتی های کشتی 35. Crus، صلیب جنوبی 36. کنتاوری، سنتور 37. Ophiuchus، Serenent Bearer 38. ترازو، مقیاس 39. هیدرا، آب مار 40 .. Corvus، Crow 41. ویرجین، ویرجین 42. چاله، جام 43. Sextants، Sextant.

1 چیتا، نهنگ 2. آبریز، حامل آب 3. Capricornus، بز 4. Piscis Austrinus، ماهی جنوبی 5. گروس، جرثقیل 6. ققنوس، ققنوس 7. Fomax، کوره 8. Eridanus، رودخانه Eridanus 9. Orion، Hunteer 10. لپوس، خرگوش 11. Caelum، Chisel 12. Dorado، Swordfish 13. Reticulum، Net 14. هیدروس، Sea-Serpent 15. توکان، توکان 16. پائو، پانک 17. هندوستان، هند 18. کرونا استرالیا، تاج جنوبی. 19 قوس، آرچر 20. حنجره، حنجره 21. عقرب، اسکورپیون 22. آرا، محراب 23. مثلث استرالیا، مثلث جنوبی، 24. Apus، پرنده بهشت ​​25. Musca، پرواز 26. Chamaeleon، Chameleon 27. ولانز، پرواز ماهی. 28 Pictor، رنگین کمان 29. Columba، Dove 30. Canis Major، Dog Dog 31. توله سگ، کشتی ستاره. 32 Pyxis، Compass کشتی 33. کارینا، کشتی کشتی 34. ولا، کشتی های کشتی 35. Crus، صلیب جنوبی 36. کنتاوری، سنتور 37. Ophiuchus، Serenent Bearer 38. ترازو، مقیاس 39. هیدرا، آب مار 40 .. Corvus، Crow 41. ویرجین، ویرجین 42. چاله، جام 43. Sextants، Sextant.

نظرات فیس بوک