عمومی ریاضی ایالات متحده واژگان معمولی

طول

12 اینچ (در.) = پایه 1 (فوت)

36 در = 3 ft = حیاط 1 (yd)

5280 ft = 1760 yd = 1 مایل (مایل)

منطقه

144 مربع اینچ (in.2) = 1 فوت مربع (ft2)

9 ft2 = حیاط مربع 1 (yd2) = 43,560 ft2

4840 yd2 = 1 هکتار (A)

حجم

1728 مکعب مکعبی (in.3) = 1 فوت مکعب (ft3)

27 ft3 = حیاط مکعب 1 (yd3)

ظرفیت مایع

اونس مایع 8 (fl oz) = فنجان 1 (ج)

2 c = 1 pint (pt)

2 pt = 1 quart (qt)

4 qt = 1 گالن (گال)

وزن

16 اونس (اونس) = 1 پوند (lb)

2000 lb = 1 تن (t)

درجه حرارت

درجه فارنهایت (° F)

32 ° F = نقطه انجماد آب

98.6 ° F = درجه حرارت طبیعی بدن

212 ° F = نقطه جوش آب

بیشتر:

1 پا = 12 اینچ

1 حیاط = 3 پا

1 quart = 2 پینت

1 گالن = 4 quarts

1 پوند = 16 اونس

1 اینچ = 2.54 سانتیمتر

1 لیتر = 1.06 quarts

کیلوگرم 1 = پوند 2.2

انس سیالات 29.57 گرم
اونس (خشک) 28.35 گرم
گرم 0.0353 اونس
گرم 0.0022 پوند
کیلوگرام 2.21 پوند
پوند 453.6 گرم
پوند 0.4536 کیلوگرم
کوارتز 0.946 لیتر
کوارتز (خشک) 67.2 مکعب در اینچ
کوارتز (مایع) 57.7 مکعب در اینچ
لیترها 1.0567 لیتر
گالن 3,785 سانتی متر مکعب
گالن 3.785 لیتر

اندازه گیری مایعات

خط مشی 1 6 قطره
24 قطره 1 4 / قاشق چایخوری
3 قاشق چایخوری 1 قاشق غذاخوری
1 قاشق غذاخوری اونس مایع 1 / 2
2 قاشق غذاخوری اونس مایع 1
فنجان 2 اونس مایع 16 (پودر 1)
3 قاشق غذاخوری اونس مایع 1.5 (Xigma 1)
1 / 2 جام اونس مایع 4
16 قاشق غذاخوری 1 cup
1 cup اونس مایع 8 (پودر 1 / 2)
2 پینت 1 quart
4 quarts گالن 1

RATIOS، PROPORTIONS، AND RATES


1. راه اندازی یک نسبت

برای پیدا کردن یک نسبت، شماره را با کلمه مرتبط کنید of در نامزدی و مقدار مربوط به کلمه به در نامزدی. سپس کاهش می یابد. نسبت کیک های 15 به 12 candys 15 / 12 است که به 5 / 4 کاهش می یابد.

2. سهم نسبت به قسمت و نسبت به بخشی

اگر قطعات به کل، نسبت نسبت بخشی به بخش را می توان به دو نسبت نسبت به هم تقسیم کرد با قرار دادن هر عدد در نسبت اصلی به بیش از مجموع اعداد.

مثال: اگر نسبت گربه به سگ 1 به 5 باشد، نسبت گربه به کل 1 / (1 + 5) = 1 / 6 است

و نسبت سگ به کل 5 / (1 + 5) = 5 / 6 است. به عبارت دیگر، 5 / 6 از حیوانات سگ است.

3. با استفاده از نسبت برای حل مشکلات مشکل

مثال: اگر برف با نرخ یک پا در هر چهار ساعت سقوط کند، چند سانتی متر برف در هفت ساعت می افتد؟

برپایی:

پا 1 = x اینچ

4 ساعت ساعت 7

واحدهای را یکسان کنید:

اینچ 12 = x اینچ

4 ساعت ساعت 7

حل:

4x = 12 X 7

X = 21

4. میانگین امتیازات

میانگین نرخ به سادگی به طور متوسط ​​نرخ ها نیست.

مجموع A

میانگین A در هر B = مجموع B

کل فاصله

میانگین سرعت = کل زمان

برای پیدا کردن سرعت متوسط ​​برای 120 مایل در مایل 40 و مایل 120 در Mph 60، نه تنها به دو سرعت به طور متوسط. ابتدا کل فاصله و کل زمان را نشان می دهد. فاصله کل 120 + 120 = 240 مایل است. زمان دو ساعت برای اولین مرحله و سه ساعت برای دومین یا پنج ساعت کامل است. متوسط ​​سرعت 240 / 5 = 48 مایل در ساعت است.

5) فرمول های مشترک برای مشکلات ورد:

a) فاصله = سرعت x زمان

مثال: دو ماشین در همان زمان میامی را در جهت مخالف ترک می کنند. یک ماشین در ساعت 60 سفر می کند و دیگری در Mph 50 سفر می کند. در چند ساعت آنها مایل 880 فاصله خواهند داشت؟

اجازه دهید R1 نرخ اولین خودرو باشد اجازه دهید R2 سرعت ماشین دوم باشد

اجازه دهید T1 زمان اولین ماشین است؛ اجازه دهید T2 زمان ماشین دوم است

فاصله اولین ماشین سفر R1 x T1 و فاصله ماشین دوم سفر R2 T2 است

R1 T1 + R2 T2 = 880. ما همچنین می دانیم که T1 = T2. معادله جدید ما این است:

60T + 50T = 880

T = 8

این خودرو 8 ساعت برای خودروهای 880 فاصله خواهد داشت.

b) کار = نرخ زمان x

مثال: اگر یاسین بتواند لباس خود را به تنهایی در روزهای 6 بپوشاند و امی بتواند همان لباس را در روزهای 8 بپوشاند، چه مدت طول می کشد تا آنها لباس دوختن را بپوشند، اگر هر دو بر روی آن کار کنند؟

اجازه بدهید x تعداد ساعت ها باشد اگر با هم کار کنند.

یاس امی با هم

ساعت به 6 8 x دوختن

قسمت در یک روز 1 1 1 انجام می شود

1 / 6 + 1 / 8 = 1 / X

حل برای x، ما 3 3 / 7 روز

c) علاقه = مقدار اصلی x نرخ x زمان

مثال: اگر میشل دارای $ 6,700 در یک بانک است که سه سال به 4٪ سهم ساده پرداخت می کند، چه مقدار سهم سود او طی سه سال به دست می آورد؟ (فرض کنید بدون ترکیب).

علاقه = مقدار اصلی x نرخ x زمان

علاقه = (6700) (0.04) (3) = $ 804

PERCENTS


1. فرمول درصد

قسمت = درصد کل X

مثال: 32٪ از 25 چیست؟ راه اندازی: قسمت = .32 X 25

مثال: 15 12٪ از چه تعداد است؟ راه اندازی: 15 = .12 X مجموع

مثال: 25 چه مقدار از 7 است؟ راه اندازی: 25 = درصد X 7

2. درصد افزایش و کاهش

برای افزایش تعداد با یک درصد، درصد را به 100 درصد اضافه کنید، تبدیل به دهدهی، و

تکثیر کردن. برای افزایش 60 با 25 درصد، 25 درصد را به 100 درصد اضافه کنید، 125 درصد را به 1.25 تبدیل کنید و 60 را چند برابر کنید. 1.25 X 60 = 75.

3. پیدا کردن کل اصل

برای پیدا کردن کل اصلی قبل از افزایش یا کاهش درصد، یک معادله را تنظیم کنید. در فکر

نتیجه یک درصد 17 افزایش بیش از x به عنوان 1.17x.

مثال: پس از افزایش 75، جمعیت 5,879 بود. جمعیت قبل از افزایش جمعیت چه بود؟ راه اندازی: 1.07x = 5,879

4. افزایش و کاهش درصد ترکیبی

برای تعیین اثر ترکیبی چند درصد افزایش و یا کاهش می یابد، با 100 شروع کنید و سپس ترکیب کنید.

مثال: قیمت یکساله 12 افزایش یافت و قیمت جدید در سال آینده به 24 رسید. افزایش درصد ترکیب چه بود؟

برپایی: سال اول: 100 + (12 درصد از 100) = 112.

سال دوم: 112 + (24 درصد از 112) = 139.

این یک افزایش درصد 39 ترکیبی است.

اعداد ارجاعی، ارقام، تاریخ، فراکسیون ها، دهدهی، درصد، حساب، اظهار '0'

اعداد کاردینال

 • 379 = سه صد و هفتاد و نه
 • 2,860 = دو هزار هشتصد و شصت
 • 5,084 = پنج هزار و هشتاد و چهار
 • 470,000 = چهارصد و هفتاد هزار
 • 2,550,000 = دو میلیون، پنجصد و پنجاه هزار
 • 3,000,000,000 = سه بیلیون

توجه داشته باشید: پس از صد، هزار و میلیارد و میلیارد در صورتی که بخشی از عدد باشد، هیچ عدد قطعی وجود ندارد.

خودشان می توانند چندگانه باشند، مثلا هزاران نفر از مردم؛ میلیون ها نفر از حشرات

ارقام و تاریخ

یکی از مشکلات تاریخ ها این است که ما آنها را نوشتیم و به شیوه ای دیگر گفتیم:

 • ما نوشتیم 4 ژانویه (و یا 4th ژانویه) اما می گویند چهارم ژانویه or ژانویه چهارم
 • ما نوشتیم 21 می (و یا 21st مه)، اما می گویند بیست و یکم ماه مه or بیست و یکم.
 • 1997 = نوزده و نود و هفت
 • 1905 = 1900 و پنج or نه اوه پنج

تقسیم و دومی

 • 1 1 / 4 = یک و یک چهارم
 • 1 1 / 2 = یک و نیم
 • 1 3 / 4 = یک و سه چهارم
 • 1 1 / 3 = یک و یک سوم
 • 1.25 = یک نقطه دو پنج
 • 1.5 = یک نقطه پنج
 • 1.75 = یک نقطه هفت پنج
 • 1.33 = یک نقطه سه سه

درصد

 • 26٪ = بیست و شش درصد
 • بیش از 50٪ هست اکثریت؛ کمتر از 50٪ is اقلیت

حساب

چهار فرایند اساسی وجود دارد کار کردن (= محاسبه) یک مشکل:

+ = علاوه بر به عنوان مثال 6 + = 4 10 (شش به علاوه / و چهار برابر است / ده)

- = تفریق e.g 6-4 2 = (شش منهای چهار برابر است / دو برابر است)

X = ضرب E.g 6 X 4 = 24 (شش بار / ضرب با چهار برابر است / بیست و چهار)

/ = تقسیم e.g 4 / 2 = 2 (چهار تقسیم بر دو برابر است / دو برابر است)

گفتن '0'

این را می توان به روش های مختلف در زمینه های مختلف صحبت کرد.

 • شماره تلفن: 603 724 = شش oh سه، هفت دو چهار (AmEng = شش صفر سه)
 • ریاضیات: 0.7 = کم است نقطه هفتم 6.02 = شش نقطه آه دو
 • درجه حرارت: -10 درجه = ده درجه پایین تر صفر / منهای ده درجه
 • فوتبال: 2-0 = دو صفر
 • تنیس: 40-0 = چهل عشق

جدول اقدامات

TIME

60 ثانیه (ثانیه) = دقیقه 1 (دقیقه)

دقیقه 60 = ساعت 1 (ساعت)

24 ساعت = روز 1

روز 7 = هفته 1

هفته 4 (حدود) = 1 ماه

365 روز = هفته 52 (تقریبا) = 12 ماه = 1 سال

10 سال = دهه 1

100 سال = 1 قرن

طول

میلی متر 10 (میلی متر) = سانتی متر 1 (سانتی متر)

100 cm = 1000 mm = 1 متر (متر)

1000 m = کیلومتر 1 (کیلومتر)

منطقه

میلی متر مربع 100 (mm2) = 1 مربع سانتی متر (cm2)

10,000 cm2 = 1 متر مربع (m2)

10,000 m2 = 1 هکتار (هکتار)

حجم

میلی متر مکعب 1000 (mm3) = 1 سانتی متر مکعب (cm3)

1,000,000 cm3 = 1 متر مکعب (m3)

ظرفیت مایع

میلی لیتر 1000 (میلی لیتر) = 1 لیتر (L)

1000 L = کیلوگرم 1 (کیلوولت)

توده

میلیگرم 1000 (mg) = 1 گرم (g)

1000 g = کیلوگرم 1 (کیلوگرم)

1000 kg = 1 متریک تن (t)

درجه حرارت

درجه سانتیگراد (° C)

0 ° C = نقطه ی انجماد آب

37 ° C = دمای طبیعی بدن

100 ° C = نقطه جوش آب