هنوز، هنوز

A. هنوز

یک ساعت پیش باران بود
باران متوقف نشده است
است هنوز الان داره بارون میاد.

هنوز = چیزی مشابه قبل است:

 • من خیلی بخورم اما من هستم هنوز گرسنه (= قبل از من گرسنه بودم و اکنون گرسنه هستم)
 • ماشین تو را فروختی؟ نه من دارم هنوز فهمیدم.'
 • 'آیا تو هنوز زندگی در بارسلونا؟ "نه، من در حال حاضر در مادرید زندگی می کنم '

B هنوز

بیست دقیقه پیش آنها منتظر بیل بودند.
آنها هنوز منتظر بیل
لایحه هنوز رتبهدهی نشده است

هنوز = تا کنون:

استفاده می کنیم هنوز in منفی جملات (او نه بیایید.) و در پرسش (او دارد بیا هنوز؟
هنوز
معمولا در انتهای جمله است:

 • A: Diane کجاست؟
  ب: او نیست'T اینجا را انتخاب کنید. نشده است. (= او اینجا خواهد بود اما تا به حال او نشده است)
 • الف: این شب چکار می کنید؟
  ب: من دارم'T دانستن نشده است. (= من بعدا می دانم اما در حال حاضر نمی دانم)
 • A: آیا شما آماده هستی بروید؟ هنوز؟
  B: نه هنوز. یک لحظه صبر کنید (= من آماده خواهم بود، اما من در حال حاضر آماده نیستم)
 • الف: آیا روزنامه را به پایان رسانده اید؟ هنوز؟
  ب: نه، من هنوز آن را میخوانم.

مقايسه كردن هنوز و هنوز:

 • او رفته است نشده است. = او است هنوز اینجا، (نه 'او هنوز در اینجا')
 • من غذا را تمام نکرده ام نشده است. = من هستم هنوز غذا خوردن.

C در حال حاضر = زودتر از انتظار:

 • چه زمانی جان را می رساند؟ 'او هست قبلا اینجا.' (= زودتر از ما انتظار داشتیم)
 • "من قصد دارم به شما بگویم چه اتفاقی افتاده است." این لازم نیست 1 قبلا می دانم
 • ان نمیخواهد به سینما برود. او دارد قبلا فیلم را دیدم