گرفتن یک تاکسی

یک گفتگوی تاکسی موقعیتی - چگونه می توان گفت

گرفتن یک تاکسی - گفتگوهای وضعیتی - چگونه می توان گفت

1.
سفارت آمریکا لطفا. باید 11.10 باشم

آیا فکر می کنید که من می توانم نصف من را به ویکتوریا برسانم؟

لطفا Piccadilly من یک قرار ملاقات در 10.30 دارم

پدینگتون، لطفا من می خواهم 11.15 را بگیرم

2.

من نمی توانم قول بدهم، اما من بهترین کار را خواهم کرد.

اگر نور با ما باشد، باید صبور باشیم.

من فکر می کنم می توانیم آن را انجام دهیم اگر حرکت کنیم.

ما اگر بخواهیم هیچ مانعی برای نگهداری از آن وجود نداشته باشیم.

3.

شما فقط در زمان £ 6.30، لطفا.

شما هنوز هم پنج دقیقه برای صرفه جویی است. £ 6.40، لطفا.

اینجا هستیم، آقا. £ 6.35، لطفا.

این است، آقا. £ 6.50، لطفا.

4.

خیلی ممنون. اینجا £ 7 است. شما می توانید تغییر را حفظ کنید.

خیلی ممنون واقعا در اینجا £ 10، به من £ 3، لطفا لطفا.

خیلی ممنون بیایید آن را £ 7 نامگذاری کنیم.

متشکرم. در اینجا کرایه است و این برای شماست.

سوار اتوبوس

در اتوبوس - گفتگوهای وضعیتی - چگونه می توان گفت

در اتوبوس - گفتگوهای وضعیتی - چگونه می توان گفت

1.
- آیا این اتوبوس به ایستگاه می رود؟
- آیا برای کلیسای سنت ماری خوب هستم؟
- آیا شما به ساحل سفر می کنید؟
- آیا این اتوبوس مناسب برای تالار شهر است؟

2.
- نه، شما باید در بانک بمانید و 192 را بگیرید.
- نه، ما فقط تا پارک حرکت میکنیم، اما شما می توانید از آنجا عبور کنید.
- نه، شما به راه اشتباه رفتید. شما 143 را از کلیسا می خواهید.
- نه، باید 12 را گرفتی. پرش به خارج از پل و گرفتن یکی وجود دارد.

3.
- آیا می توانید به من بگویید کجا برود؟
- چقدر بیشتر است؟
- آیا ما خیلی بیشتر برای رفتن؟
آیا می توانید به من بگویید هنگامی که ما در آنجا هستیم؟

4.
- این توقف بعدی است اما یکی.
- این کاملا یک راه است، اما من به شما در زمان مناسب به شما بگویم.
- این توقف بعدی است.
- این سه مرحله بعد از این است.

در یک تئاتر

در یک تئاتر - گفتگوهای وضعیتی - چگونه می توان گفت

در یک تئاتر - گفتگوهای وضعیتی - چگونه می توان گفت

1.

من می خواهم دو کرسی برای فردا رزرو کنم

آیا چیزی در چادرهای جلو وجود دارد؟

فکر می کنم چیزی بیشتر از این وجود ندارد، آیا وجود دارد؟

نه مگر اینکه به ملاقات برسید

2.

آیا می توانم بلیط هایی برای نمایش امشب دریافت کنم؟

ردیف اول دایره لباس کاملا آزاد است.

آیا جعبه وجود دارد؟

نه، من میترسم همه چیز وجود دارد

مثال 3

آیا روز شنبه شب کجا ایستاده اید؟

A11 و B14 همه چیزهایی هستند که باقی مانده اند.

آیا تو چیزی ارزان تر نداری؟

فقط اگر کسی لغو شود

مثال 4

آیا هنوز امکان دارد برای امشب بلیط بگیری؟

شما می توانید در ردیف اول هر جا که دوست دارید بنشینید.

آیا چیزی کمتری نسبت به آن وجود ندارد؟

نه، من می ترسم که شما آن را دیر کردید.

پرسیدن راه

پرسیدن راه - گفتگوهای وضعیتی - چگونه می توان گفت

پرسیدن راه - گفتگوهای وضعیتی - چگونه می توان گفت

مکان در اطراف شهر، شهر

1.

ببخشید. می توانید به من بگویید کجا South Street است، لطفا؟
ببخشید لطفا می توانید راه من را به ایستگاه بگویید؟
ببخشید، اما من سعی می کنم تالار شهر را پیدا کنم
ببخشید لطفا می توانید به من بگویید که چگونه به مرکز شهر می روم؟

2.

دوم را در سمت چپ ببرید و سپس دوباره بپرسید.
گرد کردن و چرخیدن به سمت چپ در چراغ های ترافیکی.
سوم را در سمت راست ببرید و به راست بروید.
اول راست، دوم سمت چپ شما نمیتوانید از دستش بربیاید.

3.

آیا دور است.
آیا طول می کشد تا آنجا بروم؟
باید اتوبوس بگیرم؟
آیا راه رفتن خیلی زیاد است؟

4.

نه، تنها 5 دقیقه راه رفتن است.
نه، این فاصله ای نیست.
نه، شما می توانید آن را در کمتر از پنج دقیقه راه رفتن.
نه، فقط چند صد متری است.

5.

بسیاری از لطف.
متشکرم.
واقعا از شما ممنونم
با تشکر بسیار.

6.

نه در همه.
خوب است
اصلا مشکلی نداره.
باعث افتخار است.

در یک فروشگاه شیمیدان

در یک فروشگاه شیمیدان - گفتگوهای وضعیتی - چگونه می توان گفت

در یک فروشگاه شیمیدان - گفتگوهای وضعیتی - چگونه می توان گفت

1.

دکتر این نسخه را به من داده است.

این فقط پنج دقیقه طول می کشد، بنابراین شاید شما صبر کنید.

آیا شما چیزی مناسب برای لب های درد دارید؟

هر چهار ساعت در این کرم بنوشید.

2.

می توانید این نسخه را برای من تهیه کنید، لطفا؟

من این را برای شما بلافاصله خواهم کرد.

به هر حال، چه توصیه ای برای آفتاب سوختگی دارید؟

این پماد باید مشکل را روشن کند.

3.

من این نسخه توسط دکتر Worrall داده شده است.

در حدود یک ساعت می توانید آن را برای آن دعوت کنید.

آیا می توانید چیزی برای این بثورات به من بدهید؟

این لوله ژله را امتحان کنید

4.

آیا می توانم این نسخه را با شما ترک کنم؟

من آن را برای 5.30 آماده کردم.

من هم چیزی برای استیو می خواهم.

این لوسیون را سه بار در روز قرار دهید.