تصاویر آشپزخانه و لیست ظروف آشپزخانه با تصویر و نام

آشپزخانه - ظروف آشپزخانه - وسایل آشپزخانه

نام و نام خانوادگی آشپزخانه

یخچال 1، فریزر 2، سطل زباله 3
همزن 4 (الکتریکی)، کابین 5، حوله کاغذی 6
کانتور 7، 8 (آشپزخانه)، مواد شوینده ماشین ظرفشویی 9
10 مایع ظرفشویی، مخلوط 11، 12 (آشپزخانه) سینک
ماشین ظرفشویی 13، دفع 14 (زباله)
حوله ظرف 15، سینی آشپزخانه / ظرف آشپزخانه 16
17 ردیف ادویه، 18 (الکتریکی) درب بازکن می تواند
مخلوط کن 19، کوره توستر 20، مایکروویو 21 (کوره)
کفپوش 22، کتری چای 23، اجاق 24 / محدوده
مشعل 25، اجاق 26، توستر 27
فنجان زباله 28، فشرده سازی زباله 29
تخته برش 30، کتاب آشپزی 31، پردازشگر غذایی 32
صندلی آشپزخانه 33، میز آشپزخانه 34، جایگاه 35

لوازم آرایشی و آشپزی آشپزخانه

1 یخ زده 2 می توانید درب بازکن 3 بازکن درب 4 (سبزی) peeler
5 (تخم مرغ) لانه زنبق 6 درب / پوشش / بالا 7 گلدان 8 pan / skillet
9 دیگ بخار 10 WOK 11 سیلر 12 مایع
سانتریفیوژ 13 سانتریفیوژ 14 Steamer 15 با فشار دادن سیر 16
17 ترنج 18 ظرف پیتزا 19 پخت و پز 20 پخت و پز
21 چاقوی چاقو 22 تابه 23 چیلر 24 آشپزخانه تایمر
25 رول پین 26 صفحه پایه 27 چاقو چاقو 28 صفحه کوکی
29 کوکی برش 30 (مخلوط) کاسه 31 شمع 32 اندازه گیری جام
33 اندازه گیری قاشق 34 کیک pan 35 قاشق چوبی

آشپزخانه

1 ماشین ظرفشویی 2 مواد شوینده ماشین ظرفشویی 3. مایع ظرفشویی
4 شیر 5 (آشپزخانه) سینک 6. (دفع زباله
7 اسفنجی 8 پد اسفنجی 9. اسکرابر بطری
10 11 ردیف ظرف. حوله کاغذی 12. حوله ظرفشویی
13 فشرده ساز زباله

14 کابینه 15 مایکروویو (کوره) 16. (پیشخوان آشپزخانه
17 برش هیئت مدیره 18. کانتر 19. اجاق گاز / محدوده 20. مشعل 21 فر

22 اکسپلویت 23 توستر 24 ردیف فلفل
25 (الکتریکی) می تواند 26 باشد. کتاب آشپزی

27 یخچال 28 فریزر 29 یخ ساز
30 یخ سینی 31. یخچال فریزر 32. میز آشپزخانه
33 placemat 34 صندلی آشپزخانه 35. سطل زباله

قفسه، backsplash، شیر، غرق، کشو، فن استخراج، stovelop، آشپزخانه، اجاق، کابینت

قفسه، backsplash، شیر، غرق، کشو، فن استخراج، stovelop، آشپزخانه، اجاق، کابینت

لیست ابزار آشپزخانه

لوازم

لوازم

درب، مخلوط کردن کاسه، تیغه، پردازنده آشپزخانه، مخلوط کن، ماشین ظرفشویی، اجاق مایکروویو، کتری برقی، توستر

ظروف اشپزخانه

برش هیئت مدیره، چاقوی نان، چاقوی آشپزخانه، دیسکو، تیغه چاقو، کمپرسور گوشت

برش هیئت مدیره، چاقوی نان، چاقوی آشپزخانه، دیسکو، تیغه چاقو، کمپرسور گوشت

برش هیئت مدیره، چاقوی نان، چاقوی آشپزخانه، دیسکو، تیغه چاقو، کمپرسور گوشت

برش هیئت مدیره، چاقوی نان، چاقوی آشپزخانه، دیسکو، تیغه چاقو، کمپرسور گوشت

درب بازکن، درب بازکن بطری، پرس سیر، خدمت قاشق، چرخ گوشت غذا

درب بازکن، درب بازکن بطری، پرس سیر، خدمت قاشق، چرخ گوشت غذا

چتر، سپتال، قاشق چوبی، قاشق چاک دار، چنگال

چتر، سپتال، قاشق چوبی، قاشق چاک دار، چنگال

چنگال حکاکی، چاقو، سوزن، سینر

چنگال حکاکی، چاقو، سوزن، سینر

ماهی تابه، پودر تابه، غیر چوب، کوره پز، ووک، ظرف سفال

ماهی تابه، پودر تابه، غیر چوب، کوره پز، ووک، ظرف سفال

کوره های ضدآب، کاسه گریت، رامهین، ظرف پیتزا، کاسه مخلوط، ظرف سوفل

کوره های ضدآب، کاسه گریت، رامهین، ظرف پیتزا، کاسه مخلوط، ظرف سوفل


1 ماشین ظرفشویی 2 3 درایور steamer 4 می تواند درب بازکن 5. ماهیتابه
6 بطری بازکن 7. حلال 8 ماهی تابه
9 10 درب ظرف شویی مایع 11. پودر تمیز کردن
12 13 مخلوط کن گلدان 14 ظرف Sasserole 15. کانتر 16. توستر 17 کوره پخت

18 حوله حوله 19. یخچال 20 فریزر
21 یخ سینی 22. کابینه
23 اجاق مایکروویو 24 مخلوط کردن کاسه 25. نورد پین
26 برش هیئت مدیره 27. ضد 28 کتری چای
29 مشعل 30 اجاق گاز 31 قهوه ساز

32 فرورفتگی 33 جوجه گوشتی 34. دارنده گلدان

نام پخت غذا

آشپزخانه - مسکن - فرهنگ لغت عکس

1.freezer 2 یخچال

آشپزخانه - مسکن - فرهنگ لغت عکس

3 شیر 4 counter / counter top 5. غرق 6 کابینت / کابینت

آشپزخانه - مسکن - فرهنگ لغت عکس

7 اجاق گاز 8 فرورفتگی 9 مشعل 10 ماشین ظرفشویی

آشپزخانه - مسکن - فرهنگ لغت عکس

11 مایکروویو (کوره) 12. 13 کتاب آشپزی شیشه ی ذخیره سازی
14 ادویه جات 15. دندانه دار کردن 16. مایع ظرفشویی
17 پد اسفنجی 18. زباله / زباله می تواند

ظروف اشپزخانه


1 وک 2 گلدان 3 قاشق چایخوری 4 درب / پوشش / بالا 5. ماهی تابه / اسفناج
6 کوره پز 7. روستر 8 دیوانه دوگانه 9. پخت فشار
10 حلال 11 بستنی (ظرف)

12 کیک pan 13. صفحه نان 14 ورق کوکی
15 (مخلوط) کاسه 16. نورد پین 17 جام اندازه گیری
18 قاشق اندازه گیری


19 coffeemaker 20. قهوه ساز 21. کتری چای
22 توت فرنگی 23. (برق) 24 میکسر. غذاساز
25 پخت و پز الکتریکی 26. وفل آهن 27. (الکتریکی)
28 سازنده پاپ کورن


29 30 مخلوط کن 31 بزرگتر (تخم مرغ) خندق 32. ملاقه
33 یخ زده 34. کوکوی برش 35. سینر
36 پرس سیر 37. بطری بازکن 38. در بازکن
39 سوزن 40. (سبزیجات) چیپس 41. چاقو
42 جک 43 چاقوی تکه ای

کیک پخت

مقیاس ها، اندازه گیری فنجان، قلع کیک، قلع قلع، قلع فلان

مقیاس ها، اندازه گیری فنجان، قلع کیک، قلع قلع، قلع فلان

قلم مو کن، پین نورد، سینی کوفته، سینی پخت، قفسه ی خنک کننده، پیمان یخچال، پرده، کیسه های لوله کشی

قلم مو کن، پین نورد، سینی کوفته، سینی پخت، قفسه ی خنک کننده، پیمان یخچال، پرده، کیسه های لوله کشی

نام آشپزخانه

تجهیزات آشپزخانه - ظروف آشپزخانه - آشپزخانه - مسکن - فرهنگ لغت عکس

1 وک 2 ladle 3 گلدان 8 کتری چای 9. چاقو 10 برش هیئت مدیره 11. غذاساز

تجهیزات آشپزخانه - ظروف آشپزخانه - آشپزخانه - مسکن - فرهنگ لغت عکس

4 توستر 5 دارنده ظرف 6 ورق کوکی
7 تخم مرغ 12. کوره پز 13. مخلوط کن

تجهیزات آشپزخانه - ظروف آشپزخانه - آشپزخانه - مسکن - فرهنگ لغت عکس

14 پوستر 15 پرس سیر 16. می تواند درب بازکن 17. نورد پین
18 قرقره 19 حلال 20 بخار پز

تجهیزات آشپزخانه - ظروف آشپزخانه - آشپزخانه - مسکن - فرهنگ لغت عکس

21 اندازه گیری قاشق 22. 23 بزرگتر (مخلوط) کاسه 24. شلاق زدن
25 اندازه گیری فنجان 26 (برق) 27 میکسر. درب بازکن بطری

تجهیزات آشپزخانه - ظروف آشپزخانه - آشپزخانه - مسکن - فرهنگ لغت عکس

28 قهوه ساز 29. رسیدگی به 30 ماهی تابه
31 32 درب ماهیتابه

تصاویر آشپزخانه برای کلاس درس و استفاده از درمان

تصاویر آشپزخانه برای کلاس درس و استفاده از درمان

جام، قاشق غذا خوری، قاشق چای خوری، پخت، بطری خوراک، کاسه، جاروب، کیک پان، چاقو برش، دیگ، کاسه قهوه، Collander، کوکی برش، جام، تایمر دیجیتال

تصاویر آشپزخانه برای کلاس درس و استفاده از درمان

ظروف، ماشین ظرفشویی، دوغ، جشن، چنگال، زباله، نیم قاشق، نیم صبحانه، یخ مکعب، آشپزخانه، چاقو، اندازه گیری جام

تصاویر آشپزخانه برای کلاس درس و استفاده از درمان

قوطی های اندازه گیری، قوطی های اندازه گیری، مایکروویو، میت، میکسر، مخلوط کردن، مپ، کیک بافی، دستمال کاغذی، یک جام سوم

تصاویر آشپزخانه برای کلاس درس و استفاده از درمان

خروجی، کوره، پان، کیسه کاغذی، حوله کاغذی، پوستر، فلفل شاکر، پیتچر، محل نصب، محل قرار دادن، ورق

تصاویر آشپزخانه برای کلاس درس و استفاده از درمان

پلاستیکی، دیگ، جام چهارم، یک چهارم قاشق چای خوری، یخچال، نورد پین، نمک شاکر، شویپ

تصاویر آشپزخانه برای کلاس درس و استفاده از درمان

Silverware، سینک، Spatula، اسفنج، قاشق، نی، میز، سفره، قوری

تصاویر آشپزخانه برای کلاس درس و استفاده از درمان

ترمومتر، تایمر، توستر، خمیر دندان، سینی، خاموش کردن، روشن کردن، جام دو سوم

کاسه بطری مخلوط کننده

می تواند کوزه ظرف شیشه ای را باز کند

مایکروویو مایع چاقوی قوری

یخچال فریزر

توستر سینک ظرفشویی قفسه

صبحانه

ویدئو و تجهیزات صوتی

ویدئو و تجهیزات صوتی

تلویزیون / تلویزیون 1
تلویزیون پلاسما 2
تلویزیون ال سی دی 3
تلویزیون پروژکتور 4
تلویزیون قابل حمل 5
6 از راه دور (کنترل)
DVD 7
پخش کننده DVD 8
ویدیو / ویدئو / فیلم ویدئویی 9
10 VCR / ضبط ویدئو
دوربین فیلمبرداری 11 / دوربین فیلمبرداری
بسته باتری 12
شارژر باتری 13
رادیو 14
رادیو ساعت 15
رادیو موج کوتاه 16
ضبط کننده ضبط کننده کاست 17
میکروفون 18
سیستم استریو 19 / سیستم صوتی
ضبط 20
21 turntable
سی دی CD / دیسک 22
CD پخش کننده 23
تیونر 24
25 (صوتی) نوار / (صوتی) کاست
عرشه نوار 26 / عرشه کاست
سخنرانان 27
28 سیستم استریو قابل حمل / boombox
دستگاه پخش سی دی 29 / شخصی
30 قابل حمل / دستگاه پخش کاست
هدفون 31
پخش کننده صوتی قابل حمل / شخصی 32
سیستم بازی ویدیویی 33
بازی ویدیویی 34
35 بازی ویدیویی دستی

تلفن و دوربین

تلفن و دوربین


1 تلفن / تلفن
تلفن بی سیم 2
تلفن همراه 3 / تلفن همراه
باتری 4
شارژر باتری 5
دستگاه پاسخگو 6
pager pager 7
8 PDA / سازماندهی شخصی الکترونیکی
دستگاه فکس 9
ماشین حساب 10 (جیبی)
11 اضافه کردن ماشین
تنظیم کننده ولتاژ 12
آداپتور 13
دوربین 14 (35 میلیمتر)
لنز 15
فیلم 16
لنز زوم 17
دوربین دیجیتال 18
دیسک حافظه 19
سه پایه 20
فلاش 21 (پیوست)
مورد 22 دوربین
پروژکتور اسلایس 23
روی صفحه 24 (فیلم)

فيلم هاي انواع مختلف سكس اشیاء

پارچه، دوخت، بافندگی

پارچه، دوخت، بافندگی - لباس، مد - فرهنگ لغت عکس

پارچه، دوخت، بافندگی - لباس، مد - فرهنگ لغت عکس

سوزن بافندگی 1

الگو 2

سبد دوخت 3

قلاب 4 و چشم

5 اتصال دهنده / ضربه محکم و ناگهانی

موضوع 6

7 پینت بال

شانه 8

9 سوزن

پین ایمنی 10

پین 11

اندازه نوار 12

قیچی 13

نخ 14

پارچه، دوخت، بافندگی - لباس، مد - فرهنگ لغت عکس

15 Veicro ™

16 آهن روی نوار

19 خیاطی

رنگ آمیزی 20

21 پاره / پاره

22 دکمه گمشده

پارچه، دوخت، بافندگی - لباس، مد - فرهنگ لغت عکس

چرخ خیاطی 17

لباس 18 / شلوار جین

پارچه، دوخت، بافندگی - لباس، مد - فرهنگ لغت عکس

23 زیپ شکسته

24 جین

25 پشم

26 چرم

27 کتانی

28 پلی استر

پارچه، دوخت، بافندگی - لباس، مد - فرهنگ لغت عکس

29 ابریشم

30 پنبه

لباس و لباس عروسی

خارج از منزل

کت 1
پالت 2
3 است
ژاکت 4
روسری / خزنده 5
ژاکت ژاکت 6
جامه چسبان 7
کلاه 8
کت چرمی 9
کلاه بیس بال 10
جلیقه 11
بارانی 12
کلاه بارانی 13
14 ترنچ کت
چتر 15
پونچو 16
ژاکت بارانی 17
چکمه های بارانی 18
کلاه اسکی 19
کت اسکی 20
دستکش 21
ماسک اسکی 22
کت 23 پایین
دستکش 24
پارک 25
عینک آفتابی 26
کوک 27 گوش
28 پایین جلیقه

لباس و لباس عروسی


1 تی شرت؛ 2 زیرپوش رکابی؛ 3 سویی شرت
4 شلوار عرق 5 لباس ورزشی

6 شلوار تنیس؛ 7 شورت لاکرا
8 کت و شلوار دوختن / کت و شلوار
9 لوتارد؛ 10 لباس تنگ
11 sweatband

12 کت؛ 13 پالتو 14 ژاکت
15 بادبادک 16 ژاکت اسکی
17 ژاکت بمب افکن 18 پارک

19 ژاکت کلن؛ 20 جلیقه پایین
21 لباس بارانی؛ 22 پونچو
23 trenchcoat؛ 24 رب ها
25 دستکش 26 دستکش 27 کلاه

28 کلاه لبه دار؛ 29 کلاه بیس بال؛ 30. برت
31 کلاه بارانی؛ 32 کلاه اسکی؛ 33 ماسک اسکی
34 کوپلینگ گوش 35 روسری

خارج از منزل
کت 1
پالت 2
3 است
ژاکت 4
روسری / خزنده 5
ژاکت ژاکت 6
جامه چسبان 7
کلاه 8
کت چرمی 9
کلاه بیس بال 10
جلیقه 11
بارانی 12
کلاه بارانی 13
14 ترنچ کت
چتر 15
پونچو 16
ژاکت بارانی 17
چکمه های بارانی 18
کلاه اسکی 19
کت اسکی 20
دستکش 21
ماسک اسکی 22
کت 23 پایین
دستکش 24
پارک 25
عینک آفتابی 26
کوک 27 گوش
28 پایین جلیقه

فيلم هاي انواع مختلف سكس اشیاء