گرفتن یک اتوبوس

گرفتن یک اتوبوس

انگلیسی فرهنگ لغت تصویری برای فعالیت های روزمره

با استفاده از یک فرهنگ لغت فرهنگ لغت BusEnglish برای فعالیت های روزمره

جنی برنامه اتوبوس او را بررسی کرد.
اتوبوس او - یک شماره 77 - در هشت بیست سالگی بود
او به ایستگاه اتوبوس رفت و روی نیمکت نشسته بود تا منتظر اتوبوس باشد.

با استفاده از یک فرهنگ لغت فرهنگ لغت BusEnglish برای فعالیت های روزمره
اتوبوس به موقع وارد شد (در هشت - بیست).
راننده درب را باز کرد و جنی در اتوبوس رفت.

با استفاده از یک فرهنگ لغت فرهنگ لغت BusEnglish برای فعالیت های روزمره

راننده اتوبوس را نشان داد.
مسافران دیگر هزینه کرایه خود را پرداخت کردند.
تمام کرسی ها پر بود، بنابراین جنی ایستاده در راهرو.
او در یک نوار در میله های سربار نگه داشته شد.
به زودی کسی از اتوبوس بیرون آمد، بنابراین صندلی خالی بود.
جینی نشست و یک کتاب را بخواند در حالی که او اتوبوس را می ریخت.

با استفاده از یک فرهنگ لغت فرهنگ لغت BusEnglish برای فعالیت های روزمره
در نزدیکی ایستگاه او یک دکمه برای زنگ سیگنال "توقف" فشار داده شد.
او به خروج رفت و در ایستگاهش ایستاد.

پرداخت هزینه اتوبوس

گرفتن یک اتوبوس انگلیسی فرهنگ لغت تصویری برای فعالیت های روزمره

مردم از بسیاری جهات هزینه کرایه تاکسی را پرداخت می کنند:

- با رها کردن پول به جعبه کرایه
- با پرداخت هادی
- با قرار دادن یک کارت تخفیف به یک ماشین کرایه.

گاهی اوقات راننده راننده یا دستگاه یک رسید دریافت می کند.

دوش گرفتن

گرفتن یک حمام - انگلیسی فرهنگ لغت تصویری برای فعالیت های روزمره.

گرفتن یک حمام - انگلیسی فرهنگ لغت تصویری برای فعالیت های روزمره.

دن کشیدن پرده دوش را خاموش می کند.
با چرخاندن دستگیره، آب را روشن می کند.

گرفتن یک حمام - انگلیسی فرهنگ لغت تصویری برای فعالیت های روزمره.
او موهای خود را با شامپو و بقیه بدنش با صابون شستشو می دهد.
سپس با آب شستشو می دهد.
پس از خاموش کردن آب، او از حمام خارج می شود.

گرفتن یک حمام - انگلیسی فرهنگ لغت تصویری برای فعالیت های روزمره.
او حوله را از رختکن حوله می گیرد.
سپس او خود را خشک می کند
او حوله را در اطراف خود می پوشاند و موهایش را خشک می کند.
او دئودورانت را زیر دستانش قرار می دهد.

برای توجه ویژه

- استفاده کنید خشک کردن تنها اگر آب در بالای چیزی که مرطوب است باقی بماند. شما مو و یا حوله خود را خنک نکنید. شما آنها را "خشک" یا "خشک کردن آنها".

- چیزی را بسته بگذارید = کشیدن آن تا زمانی که بسته شود

- برخی از دانش آموزان را از کلاس خود بیرون بیاورید. دیگران (کسانی که هنوز در اتاق هستند) هستند بقیه از کلاس

- بعد از تو چیزی رو عوض کن، آن را به طور مستقل یا کار می کند. پس از شما خاموشش کن، متوقف می شود

- A دئودورانت چیزی است که بوی بد را می گیرد.

ترک خانه

ترک خانه

انگلیسی فرهنگ لغت تصویری برای فعالیت های روزمره

انگلیسی فرهنگ لغت تصویری برای فعالیت های روزمره

تام روی یک ژاکت قرار می دهد و آن را خیس می کند.
او در کفش خود قرار می دهد و به آنها پیوند می زند.
او کلیدها و کیف پول خود را جمع می کند و آنها را در جیب هایش قرار می دهد.
او کوله پشتی خود را جمع می کند

انگلیسی فرهنگ لغت تصویری برای فعالیت های روزمره

سپس او به جنی خداحافظ می گوید.
او گام های درب را بیرون باز می کند و درب را خاموش می کند.

تهیه غلات سرد / تهیه نان

تهیه غلات سرد / تهیه نان

انگلیسی فرهنگ لغت تصویری برای فعالیت های روزمره

آماده سازی دانه سرد

انگلیسی فرهنگ لغت تصویری برای فعالیت های روزمره

پام حاوی برخی غلات از جعبه به کاسه خود است.
او در بعضی از شیر ها ریخته و برخی از غلات را شکر می کند.
سپس او موز را پوست می کند، آن را برش می دهد و برش ها را روی غلاتش می گذارد.

نان تست

انگلیسی فرهنگ لغت تصویری برای فعالیت های روزمره

دن دو تکه نان را در توستر قرار می دهد.
با فشار دادن استارتر، نان را به توستر کاهش می دهد.
سیم های داغ داخل توستر نان را نان می کنند.
هنگامی که این کار انجام می شود، لوبیا ظاهر می شود.
دن کره و مربا را بر روی نان خود می فروشد.

تخم مرغ را بپزید

تخم مرغ را بپزید

انگلیسی فرهنگ لغت تصویری برای فعالیت های روزمره

انگلیسی فرهنگ لغت تصویری برای فعالیت های روزمره

چهار اجاق گاز در آشپزخانه Dan وجود دارد.
او گاز و یکی از چراغ های مشعل را روشن می کند.
او یک قاشق سوپ خوری بر روی مشعل قرار می دهد و برخی از کره ها را در ظرف می ریخت.
او یک تخم مرغ را درون ظرف قرار می دهد ...

انگلیسی فرهنگ لغت تصویری برای فعالیت های روزمره

و پوسته را به زباله می اندازد.
سیب زمینی سرخ شده.
Dan آن را بیش از یک بار با یک اسپاداله flips و سپس آن را از پان خارج می شود.
او تخم را بر روی یک صفحه قرار می دهد.

یک تخم مرغ: سفید، زرده، پوسته