صورت، مو

صورت من

انسانی بدن
بدن قطعات


چهره من را لمس کن
لمس بینی من
چشمانت را لمس کن
و ابروها
گوش من را لمس کن
چانه اش را لمس کنم
حالا شما می دانید، منظور من چیست؟

صورت

پیشانی، گونه، چانه، گوش، چشم، بینی، سوراخ بینی
دهان، کراتولون، ریش، سبیل، کمرنگ
چین و چروک، فک

ابرو، پلک
مژه، دانش آموز

لب، دندان، زبان

مو

توصیف مو | فرهنگ لغت تصویری

سیاه و سفید، بور (e)، قهوه ای، منصفانه است
زنجبیل، خاکستری، قهوه ای
طولانی، کوتاه، مستقیم
موج دار، فرفری، حاشیه

رنگ ها

آهنگ رنگین کمان

آبی و نارنجی و صورتی و سبز.
زرد و بنفش و قرمز.
من می توانم رنگین کمان را ببینم
رنگین کمان را ببینید
بالا سر من

1.red
2 رنگ زرد
3.light آبی
4 آبی تیره
5 سبز
6 رنگ بنفش
7.orange
8.brown
9.white
10.black
11 خاکستری
12 رنگ صورتی

تقویم: سال، ماه، فصل، زمان

سال، ماه، فصل، زمان

زمان را بگو

تقویم

1 سال 2 ماه 3 هفته 4 روز 5 آخر هفته
روزهای هفته
6 یکشنبه 7 روز دوشنبه 8 دوشنبه 9 چهارشنبه
10 پنجشنبه 11 جمعه 12 شنبه
ماه های سال
13 ژانویه 14 فوریه 15 مارس
16 آوریل 17 مه 18 ژوئن
19 جولای 20 اوت 21 سپتامبر
22 اکتبر 23 نوامبر 24 دسامبر

25 ژانویه 3، 2012؛ سوم ژانویه دو هزار و دوازده
26 تولد 27 سالگرد 28 انتصاب

سال


روزهای 30 سپتامبر، آوریل، ژوئن و نوامبر است
همه چیزهای دیگر 31،
اما فوریه 28 و 29 در یک سال کبیسه!

فصل ها

بهار،
تابستان
فصل پاييز،
زمستان

ماه ها


1 ژانویه
2 فوریه
3 مارس
آوریل
5 می
6 ژوئن
7 ژوئیه
8 آگوست
9 سپتامبر
اکتبر 10
11 نوامبر
12 دسامبر

TIME

سال: 365 روز
سال نو: 366 روز
دهه: 10 سال،
سال قرن: 100 سال،
هزاره: 1000 سال،

روزهای هفته دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه شنبه یکشنبه
ماه من سال او ژانویه فوریه مارس آوریل مه ژوئن جولای اوت سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر
فصول (در بریتانیا) بهار (مارس - می) تابستان (ژوئن - اوت) پاییز (سپتامبر - نوامبر) زمستان (دسامبر - فوریه)
روزهای خاص روز کریسمس (25 دسامبر)
سال نو (1 ژانویه)
تولدت (روز تولدت)

بیانات و جلسات زمان

1 دیروز 2 امروز 3 فردا
4 صبح 5 بعد از ظهر 6 شب 7 شب
8 روز گذشته صبح 9 بعد از ظهر دیروز
شب گذشته 10 شب 11 شب گذشته
12 امروز صبح 13 این بعد از ظهر 14 این شب است
15 امشب 16 فردا صبح
17 فردا بعد از ظهر 18 فردا شب
19 فردا شب
20 هفته گذشته 21 این هفته
22 هفته بعد 23 یک بار در هفته است
24 دو بار در هفته 25 سه بار در هفته
26 هر روز

فصول

27 بهار 28 تابستان
29 سقوط / پاییز 30 زمستان

حروف بزرگ
روزها و ماهها یک حرف بزرگ دارند

دوشنبه نه دوشنبه ژانویه نه ژانویه

اعداد کاردینال، اعداد اعداد

تعداد

اعداد: چگونه می توان گفت- فراکسیون, اعداد اعشاری, صفر, محاسبات گفتاری ...

اعداد کاردینال


0 صفر 1 یک 2 دو 3 سه
4 چهار 5 پنج 6 شش 7 هفت
8 هشت 9 نه 10 ده 11 یازده
12 دوازده 13 سیزده 14 چهارده 15 پانزده
16 شانزده 17 هفده 18 هجده 19 نوزده
20 بیست 21 بیست و یک 22 بیست و دو 30 سی
40 چهل و شصت 50 پنجاه 60 شصت 70 هفتاد
80 هشتاد 90 Ninety 100 صد
101 صد (و) یک
102 صد (و) دو 1,000 یک هزار
10,000 ده هزار 100,000 صد هزار
1,000,000 یک میلیون 1,000,000,000 یک میلیارد دلار

اعداد ترتیبی

1st اول 2nd دوم 3rd سوم 4th چهارم 5th پنجم
6 ششم 7X هفتم 8XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
11 یکازده 12th دوازدهم 13th XIV 14th چهاردهم
15th پانزدهم 16th شانزده 17 هفتم 18th هجدهم
19XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
30XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIXIXIXIX هفتم 40th هفتاد و هشتاد
80 هشتاد 90 یک دهه 100th یک صد
101st یکصد (و) اولین 102nd یکصد (و) دوم
1,000XXXXXXXXXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1,000,000 یک میلیون دلار 1,000,000,000th یک میلیاردم

1، 3، 5، 7 و غیره
2، 4، 6، 8، و غیره حتی تعداد

+ به علاوه
- منهای
x بار
/ تقسیم بر
= برابر است

1 یکی
2 دو
3 سه
4 چهار
حوا 5
6 شش
7 هفت
8 هشت
9 نه
10 ده
11 یازده
12 دوازده
13 سیزده
14 چهارده
15 پانزده
16 شانزده
17 هفده
18 هجده
19 نوزده
20 بیست
21 بیست و یکم
22 بیست و دو
30 سی
40 چهلم
50 پنجاه
60 شصت
70 هفتاد
80 هشتاد
90 نهم
100 a / صد
101 a / صد و یک
140 a / صد و چهل
200 دو صد و نه صدها
1,000 a / یک هزار
1,050 a / یک هزار و پنجاه
1,250 a / یک هزار و صد و پنجاه
2,000 دو هزار
100,000 a / صد هزار
1,000,000 a / یک میلیون
2,000,000 دو میلیون و نه دو میلیون

در تعداد زیادی (بیش از 999)، کاما (،) بین هزار و صدها، به عنوان مثال 11,000، و بین میلیون ها و هزاران، به عنوان مثال 3,000,000، را بنویسید.

الفبای الفبای آهنگ

الفبا

آهنگ الفبای

A برای سیب و
ب برای توپ
C برای گربه و
D برای عروسک
E برای تخم مرغ و
F برای قورباغه
G برای شیشه و
H برای کلاه
من برای igloo و
ج برای مربا
K برای کایت و
ل برای بره
M برای مرد و
N برای خالص
O برای پیاز و
P برای قلم
Q برای ملکه و
R برای حلقه
S برای ستاره و
T برای قطار
U برای چتر و
V برای ون
W برای ساعت و
X در جعبه
Y برای قایق بادبانی و
Z برای باغ وحش

حالا من آن را می دانم، پس شما باید!

A، B، C، D - نامه ها
A، B، C - حروف بزرگ
a، b، c - نامه های کوچک
a، e، lo، u - واکه
b، c، d، f، g، و غیره - همخوانها
سیب، توپ - کلمات