متن های متضاد توسط تصویر برای کودکان و نوجوانان

کلمات متضاد برای کودکان و نوجوانان

لیست واژگان توسط متضاد (یا آنتیموس)

فهرست صفت های متضاد

بزرگ، کوچک
نازک، تیز
ارزان، گران قیمت
تمیز، کثیف
مشکل، آسان
خالی، کامل
سریع آهسته
چربی نازک
جلو به عقب

خوب، بد هارت، نرم سنگین، نور اینجا، آنجا بالا، پایین گرم، سمت چپ سرما، نور حق، تاریک بلند، کوتاه نزدیک، دور

خوب بد
هارت، نرم
سنگین، نور
اینجا وجود دارد
بالا، پایین
داغ سرد
چپ راست
تیره روشن یا کمرنگ و پررنگ
کوتاه مدت
نزدیک، دور

پر سر و صدا، آرام قدیمی، جدید قدیم، مدرن باز، راست بسته، خشن اشتباه، صاف همان، متفاوت قوی، ضعیف

پر سر و صدا، آرام
قدیمی، جدید
قدیمی مدرن، مدرن
باز، بسته
درست است، اشتباه است
خشن، صاف
همان، متفاوت است
قوی، ضعیف

شیرین، ترش، بالا، درست، جوان، قدیمی

ترش و شیرین
بالا، پایین
درست غلط
جوان پیر

توصیف مردم و چیزها

1-2 جدید - قدیمی 3-4 جوان - قدیمی 5-6 بلند - کوتاه 7-8 طولانی - کوتاه 9-10 بزرگ / بزرگ - کوچک / کمی 11-12 سریع - کند 13-14 سنگین / چربی - نازک / لاغر 15-16 سنگین - نور 17-18 مستقیم - کج 19-20 مستقیم - فرفری 21-22 گسترده - باریک 23-24 ضخامت نازک 25-26 تیره نور 27-28 بالا - پایین 29-30 31- گشاد تنگ 32 خوب - بد 33-34 گرم سرد 35-36 شسته و رفته - کثیف 37-38 تمیز - کثیف 39-40 نرم و سخت 41-42 آسان - سخت / سخت 43-44 صاف - خشن 45-46 پر سر و صدا / با صدای بلند - آرام 47-48 ازدواج کرد - تک
1-2 جدید - قدیمی
3-4 جوان - قدیمی
5-6 بلند - کوتاه
7-8 طولانی - کوتاه
9-10 بزرگ / بزرگ - کوچک / کمی
11-12 سریع - آهسته
13-14 سنگین / چربی - نازک / لاغر
15-16 سنگین - نور
17-18 راست - کج
19-20 مستقیما - فرفری
21-22 گسترده - باریک
23-24 ضخیم نازک است
25-26 نور تاریک
27-28 بالا - پایین است
29-30 شلنگ
31-32 خوب - بد
33-34 داغ داغ
35-36 خالص - کثیف
37-38 پاک - کثیف
39-40 نرم سخت است
41-42 آسان - دشوار / سخت است
43-44 صاف - خشن
45-46 پر سر و صدا / با صدای بلند - آرام
47-48 ازدواج کرد - تک

49-50 غنی / ثروتمند - فقیر 51-52 زیبا / زیبا - زشت 53-54 خوش تیپ - زشت 55-56 مرطوب - خشک 57-58 باز و بسته 59-60 کامل خالی 61-62 گران قیمت ارزان / ارزان 63- 64 فانتزی ساده 65-66 براق خسته 67-68 تیز - کسل کننده 69-70 راحت - ناراحت کننده 71-72 صادق - نادرست
49-50 غنی / ثروتمند - ضعیف
51-52 زیبا / زیبا - زشت
53-54 خوش تیپ - زشت است
55-56 مرطوب - خشک
57-58 باز - بسته شده است
59-60 کاملا خالی است
61-62 گران است - ارزان / ارزان
63-64 فانتزی ساده
65-66 براق خسته کننده است
67-68 تیز - کسل کننده است
69-70 راحت - ناراحت کننده است
71-72 صادقانه - نادرست است

متضاد سازنده

متضاد سازنده
1 2 شسته و رفته کثیف 3 خشک 4. مرطوب

متضاد سازندهمتضاد سازنده
5 6 تنگ شل 7 8 سنگین سبک

متضاد سازنده
متضاد سازنده
9 باز 10.closed 11.short 12 باز کنید. طولانی 13 خالی 14.full

متضاد سازنده
15.rough 16.smooth 17.near / close 18.far 19.light 20.dark 21.on 22.off

متضاد سازنده
23.thin 24.thick 25.narow 26.wide 27. عمیق 28.shallow

متضاد سازنده
29.cheap 30.expensive 31.fast 32.slow 33.hard 34.soft

صفت ها - فلش کارت

صفت ها متضاد
زنده مرده
خوشگل زشت
بزرگ کوچک[تصویر]
تلخ شیرین
ارزان گران
تمیز کثیف
مجعد راست
مشکل ساده
خوب بد
در اوایل دیر است
چربی نازک
کامل خالی
داغ سرد
خوشحال غمگین / ناراضی
سخت کوش تنبل
مدرن سنتی
جدید قدیمی
خوب تند و زننده
هوشمند احمق
جالب خسته کننده
سبک سنگین
با ادب بی ادب / غیرمنتظره
فقیر ثروتمند
ساکت پر سر و صدا
راست اشتباه
امن خطرناک
کوتاه طولانی
کوچک بزرگ
نرم سخت
تنها متاهل
درست غلط
خوب بیماری / بی خوابی
سفید سیاه

گفتن و نوشتن روزها، روزها

روزها، روزها

روز 0f روز هفته


کودک دومین بار اول پایه را تجربه می کند
کودک سه شنبه برنده مسابقه می شود،
کودک چهارشنبه هرگز آرام نیست
فرزند پنجشنبه تا به حال به دور است
کودک جمعه بسیار خوب است
کودک روز شنبه همیشه می تواند
کودک یکشنبه خوشحال و آفتابی است
این آهنگ را بخوان، بسیار خنده دار است!

هفت روز هفته

روزهای هفته
دوشنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

تعطیلات آخر هفته:
شنبه
یکشنبه

دو هفته: 2 هفته
تاریخ: ژوئن 15th
در صبح
در بعد از ظهر
دربعدازظهر
در شب

امروز
دیروز
فردا

ارقام و تاریخ

اولین 1st
دوم 2
3rd سوم
4.lh چهارم
5th پنجم
6 ششم
7 هفتم
8 هشتم
هشتم نهایی
10th دهم
11 یکازدهم
دوازدهم 12th
13، ساعت هجدهم
14 چهاردهم
پنجاه و یکم
16th شانزدهم
17 هفتم
18 هجدهم
19XXXXXXXXXXXX
20 بیست و یکم
21st بیست و یکم
22 بیست و دوم
23 بیست و سوم
سیزدهمین 30th
31rt سی و یکم

گفتن و نوشتن تاریخ

ما می توانیم تاریخ را مانند این بنویسیم:

10 مارس یا 10th مارس یا
3.10.08 یا 3 / 10 / 08

ما می گوییم این تاریخ مانند این است:

امروز چندم است؟

این مارس دهم است.
این دهم مارس است.

بگو این سال مثل این است:

1980 نوزده هشتاد
1995 نوزده نود و پنج
2006 دو هزار و شش
2020 بیست و بیست و

علائم زودیاک

علائم زودیاک

جوراب (21 مارس-20 آوریل)
Taurus (21 آوریل-20 مه)
همجنسگرا (21 مه-20 ژوئن)
سرطان ژوئن-20 ژوئیه)
لئو (21 ژوئیه-22 آگوست)
ویرجین (23 اوت-22 سپتامبر)
ماهواره (23 سپتامبر-22 اکتبر)
عقرب (23 اکتبر-21 نوامبر)
قوس (22 نوامبر-20 دسامبر)
Capricorn (ژانویه 21 دسامبر-20)
آکواریوس 121 ژانویه-19 فوریه)
ماهی (ماه فوریه-20 مارس)

زمان را بگو

زمان

سال، ماه، فصل، زمان | دیکشنری برای بچه ها

ساعت چنده؟

ساعت چنده؟ هشت و نیم. برو به مدرسه دیر نکن
ساعت چنده؟ ده و نیم. خارج از بازی بیا بن بن!
ساعت چنده؟
یک و نیم.
زمان برای خوردن برای همه!
ساعت چنده؟ سه و نیم.
بریم خونه.
حالا ما رایگان هستیم

 1. ساعت یک
 2. پنج گذشته
 3. یک و ده دقیقه
 4. (یک و ربع
 5. بیست و یک سال گذشته
 6. بیست و پنج سال گذشته
 7. یک و نیم
 8. بیست و پنج تا دو
 9. بیست و دو
 10. (a) یک چهارم تا دو
 11. ده به دو
 12. پنج تا دو

استفاده از دقیقه با به و گذشته زمانی که تعداد دقیقه پنج، ده، پانزده، بیست و یا بیست و پنج نیست
به عنوان مثال سه دقیقه شش تا شش گذشته.

شبانه روز
12 am، 12 PM
نیمه شب، نیمه شب
ساعت، ساعت

9 ساعت نه صبح است
12.00 ظهر جمعه
5 ساعت پنج بعدازظهر
7 ساعت هفت ساعت در شب
7.57 تقریبا / تقریبا هشت ساعت است
8.02 فقط بعد از هشت
11.30 ساعت یازده و سی ساعت در شب
12.00 من نیمه شب هستم

زمان - اعداد، تاریخ، زمان - فرهنگ لغت عکس

زمان - اعداد، تاریخ، زمان - فرهنگ لغت عکس

1 ساعت

2 ساعت دست

3 دقیقه دست

4 دست دوم

5 صورت

6 (ساعت دیجیتال

7 (آنالوگ) تماشا کنید

زمان - اعداد، تاریخ، زمان - فرهنگ لغت عکس

8 دوازده ساعت (نیمه شب)

9 دوازده ساعت (ظهر / ظهر)

10 ساعت هفت)

11 هفت اوت پنج تا پنج پس از هفت سال

12 هفت ده / ده بعد از هفت

13 هفت پانزده / (a) چهارم پس از هفت سال

14 هفت بیست / بیست و هفت

زمان - اعداد، تاریخ، زمان - فرهنگ لغت عکس

15 هفت و سی دقیقه

16 هفت سی و پنج / بیست و پنج تا هشت

17 هفت سی و بیست و هشت

18 هفتصد و پنجاه / (a) چهارم تا هشت

19 هفت پنجاه / ده تا هشت

20 هفت پنجاه و پنج / پنج تا هشت

21 هشت صبح / هشت ساعت صبح

22 هشت ساعت بعد از ظهر

قصه های پری

قصه های پری

زیبای خفته

1 یک شاهزاده خانم مدتها پیش وجود داشت،
مدتها پیش، مدتها پیش. یک شاهزاده خانم مدتها پیش وجود داشت
خیلی وقت پیش.
2 و او در یک قلعه سفید بلند زندگی می کرد،
قلعه بلند بلند، قلعه بلند سفید،
و او در یک قلعه سفید بلند زندگی می کرد،
قلعه سفید بلند
3 یک روز یک ملکه بد بازی طلسم
4 شاهزاده خانم برای صد سال خواب ...
5 یک جنگل بزرگ سبز در اطراف ...
6 یک شاهزاده خوش تیپ با سواری ...
7 او درختان را با شمشیر خود بریده
8 او دستش را بیدار کرد تا بیدار شود ...
9 بنابراین همه اکنون خوشحال هستند ...

شخصیت

شاه، ملکه، شاهزاده، شاهزاده خانم،
شوالیه، دزدان دریایی، پری، جن،
پری دریایی، جادوگر، جادوگر، خون آشام،
غول پیکر، هیولا، اژدها، خائن، بیگانه

محل و چیزها

قلعه، حلقه، تاج، زره
سپر، شمشیر، جاروبرقی
گربه، دیگ
لامپ، گنج، اسکلت، سفینه فضایی