رصدخانه نجوم، تلسکوپ

رصدخانه نجوم - نجوم

تلسکوپ

تلسکوپ فوکوس، آینه فلاشینگ، دنده زاویه ساعت، محور لغزش، آینه اولیه، فوکوس اصلی، کپسول، مونتاژ نهایی قابل تعویض، سوار نردبان، محور قطبی، پد هیدرواستاتیک، پایه تلسکوپ

تمرکز اصلی، آینه فلاشینگ، دنده زاویه ساعت، محور کمرنگ، آینه اولیه، فوکوس اصلی، کپسول، مونتاژ نهایی قابل تعویض، سوار نردبان، محور قطبی، پد هیدرواستاتیک، پایه تلسکوپ

رصدخانه

شومینه گنبد رصدخانه، قوس، جرثقیل، شیشه جلو، اتاق کنترل، دروازه، ورودی هوا، گنبد چرخشی، تلسکوپ، دریچه هوا، فضای هوایی، پوسته گنبد بیرونی، کامیون گنبد چرخشی، پوسته گنبد داخلی

شومینه گنبد، قوس، جرثقیل، شیشه جلو، اتاق کنترل، دروازه، ورودی هوا، گنبد چرخشی، تلسکوپ، دریچه هوا، فضای هوایی، پوسته گنبد بیرونی، کامیون گنبدی چرخان، پوسته گنبد داخلی

تلسکوپ رادیویی - نصب آلتاژیموت

رادیو تلسکوپ - نصب آلتاژیموت بازتابنده پارابولی، آزمایشگاه فوقانی، وزنه برداری، چرخش چرخشی، موج رادیویی، رسیور، بازتابنده ثانویه، مرکز کانونی اول، اتاق کانونی دوم، ساختار پشتیبانی، آزمایشگاه، آسانسور، اتاق کنترل.

رفلکتور پارابولی، آزمایشگاه فوقانی، وزنه برداری، چرخش چرخشی، موج رادیویی، رسیور، بازتابنده ثانویه، مرکز کانونی اول، اتاق کانونی دوم، ساختار پشتیبانی، آزمایشگاه، آسانسور، اتاق کنترل.

تلسکوپ فضایی هابل

تلسکوپ فضایی هابل، دیافراگم فضایی، سپر نور، پانل خورشیدی، آینه دوم، آینه اولیه، رادیاتور، ردیاب ستاره، بخش تجهیزات، سیستم هدایت خوب، سقف کاذب، ابزار علمی، دوربین.

درب دیافراگم، سپر نور، پنل خورشیدی، آینه ثانویه، آینه اولیه، رادیاتور، ردیاب ستاره، بخش تجهیزات، سیستم هدایت خوب، سقف کاذب، ابزار علمی، دوربین.

افلاک نما

دایره المعارف Planetarium، بلندگو، منطقه کار، گنبد طرح، متوسطه، سالن کنفرانس، اتاق کنترل، کنسول کنترل، ووفر، پروژکتور Planetarium، پروژکتور کمکی.

سنسور، بلندگو، منطقه کار، گنبد طرح، متوسطه، سالن کنفرانس، اتاق کنترل، کنسول کنترل، ووفر، پروژکتور Planetarium، پروژکتور کمکی.

دنباله دار، کهکشان

ستاره دنباله دار، کهکشان - ستاره شناسی

ستاره دنباله دار

هسته ستاره دنباله دار، کما، دم گاز، سر، دم گرد و غبار

هسته، کما، دم گاز، سر، دم گرد و غبار

کهکشان

دسته بندی کهکشان هابل، کهکشان بیضوی، کهکشان حلقوی، کهکشان مارپیچی، کهکشان مارپیچی ممنوع، کهکشان نامنظم، بازوی مارپیچی، هسته.

طبقه بندی هابل، کهکشان بیضوی، کهکشان حلقوی، کهکشان مارپیچی، کهکشان مارپیچی ممنوع، کهکشان نامنظم، بازوی مارپیچی، هسته.

منظومه شمسی

سیستم خورشیدی - نجوم

سیاره ها و ماه

سیارات و ماه آفتاب، دیموس، Phobo، مریخ، ماه، زمین، زهره، عطارد، گانیمد، کالیستو، اروپا، آیو، مشتری

خورشید، دیموس، فوبو، مریخ، ماه، زمین، ونوس، جیوه، گانیمد، کالیستو، اروپا، یو، مشتری

سیارات و ماه اورانوس، پلوتو، چارون، زحل، تیتان، نپتون، تریتون

اورانوس، پلوتو، چارون، زحل، تیتان، نپتون، تریتون

مدار سیارات

مدار سیارات-1

مدار سیارات-2

ماه

ماه - نجوم

ویژگی های قمری

ویژگی های قمری صخره، خلیج، اقیانوس، دریاچه، دریا، کوه، سیرک، دیوار، دهانه

صخره، خلیج، اقیانوس، دریاچه، دریا، کوه، سیرک، دیوار، دهانه

حالات ماه

فازهای ماه ماه نو، هلال جدید، سه ماهه اول، اپیلاسیون، گیبو، ماه کامل، کم عمق، سه ماهه آخر، هلال های قدیمی

ماه نو، هلال جدید، سه ماهه اول، اپیلاسیون، gibbous،
ماه کامل، کم عمق، سه ماهه آخر، هلال قدیمی