جهان، اکتشافات فضایی

خانه » جهان، اکتشافات فضایی

کشف زمین و فضا

A. جهان


1 کهکشان
2 ستاره
3 صورت فلکی
a دب اکبر
ب دایره کوچک

B. سیستم خورشیدی


4 آفتاب
5 ماه
6 سیاره
7 گرفتگی خورشید
8 خسوف
9 شهاب سنگ
10 دنباله دار
11 سیارک

12. عطارد
13. ناهید
14 زمین
15 مریخ
16. مشتری
17 زحل
18 اورانوس
19. نپتون
20. پلوتو

C. اکتشاف فضایی


21 ماهواره
22 (کاوشگر فضایی
23 فضای کاری / مدار

24 ایستگاه فضایی

25 فضانورد
26 کت و شلوار فضا

27 موشک

28 پد پرتاب
29 شاتل فضایی
30 موشک تقویت کننده
31 کنترل ماموریت
32 UFO / Unidentified Object Flying / Flight Bunker

نظرات فیس بوک