درختان، گلها، گیاهان

درختان، گلها و گیاهان


1 درخت
2 برگ برگ
3 شاخه
4 شاخه
5 اندام
6 تنه
7 پارس سگ
8 ریشه

9 سوزن
10 مخروطی

11 سگ چوب
12 هولکی
13 مگنولیا
14 جون
15 گیلاس
16 نخل

17 توس
18 افرا
19 بلوط

20 کاج
21 قرمز
22 (بید مجنون

23 گل
24 گلبرگ
25 پیستوله
26 خسته کننده
27 ساقه
28 جوانه
29 خار
30 لامپ

31 گل داودی / مادر
32 عنکبوت
33 دیزی
34 باغبانی
35 زنبق
36 تختخواب
37 petunia
38 ارکیده
39 گل سرخ
40 آفتابگردان
41 لاله
42 بنفش

43 بوته
44 درختچه

45 سرخس
46 گیاه
47 کاکتوس کاکسی

48 تاک
49 چمن
50 اژدها سم