جواهر - لوازم آرایش - آرایش، مانیکور

جواهرات و اشیای قیمتی و لوازم جانبی


حلقه 1
حلقه زنجیری 2
حلقه عروسی 3 / گروه عروسی
گوشواره 4
گردنبند 5
مروارید 6 گردنبند / مروارید / رشته مروارید
زنجیره 7
دانه های 8
پین 9 / قلاب
قفل 10
دستبند 11
12 barrette
دکمه های 13
دستکش های 14
دیده بان / ساعت مچی 15
دستمال 16
حلقه کلیدی 17 / زنجیر کلید
18 کیف پول را تغییر دهید
کیف پول 19
کمربند 20
کیسه 21 کیف دستی / کیف دستی
کیسه شانه 22
کیف چرم 23
کیف کتاب 24
کوله پشتی 25
کیسه آرایش 26
کیف 27

جواهرات و اشیای قیمتی و لوازم جانبی


1 حلقه؛ 2 حلقه نامزدی
3 حلقه عروسی / باند عروسی
4 گوشواره 5 گردنبند
6 گردنبند مروارید / مروارید

7 زنجیر؛ 8 مهره ها
9 پین؛ 10 تماشای / مچ دست
11 دستبند 12 دستبند

13 کراوات پین / کراوات؛ 14. گیره کروات
15 کمربند ؛؛ 16 حلقه کلید / زنجیره کلید
17 کیف پول؛ 18 کیف پول را تغییر دهید
19 کیف دستی / کیف دستی / کیف دستی

20 کیف رودوشی؛ 21 کیسه حمل و نقل کردن
22 کیسه کتاب؛ 23 کوله پشتی
24 کیف؛ 25 چتر

لوازم جانبی، جواهرات - لباس، مد - فرهنگ لغت عکس

طلا و جواهر

جواهرات 1 سازمان دیده بان 2 زنجیره ای 3 دستبند / پین 4 گردنبند 5 گوشواره 6 cufflink 7 دست کت و شلوار 8 دست بند 9 مروارید 10 حلقه 11

ساعت 1

زنجیره 2

قلاب 3 / پین

گردنبند 4

گوشواره 5

6 cufflink

کلیپ کراوات 7

دستبند 8

9 barrette

مروارید 10

حلقه 11

فلزات

12 طلا

13 نقره

لوازم جانبی، جواهرات - لباس، مد - فرهنگ لغت عکس

GEMS

الماس 14

زمرد 15

16 روبی

جنس 17

یاقوت کبود 18

توکساز 19

لوازم جانبی

لوازم جانبی، جواهرات - لباس، مد - فرهنگ لغت عکس

برنامه ریز روزانه 20

دستمال 21

کیف پول 22

23 کیف پول را تغییر دهید

روسری 24

کیسه آرایش 25

کیف چرم 26

27 کلاچ (کیسه ای)

28 کیف دستی / کیف دستی

29 دستکش

لوازم جانبی، جواهرات - لباس، مد - فرهنگ لغت عکس

30 کیف

31 کمربند

32 دست و پنجه نرم

33 دسته کلید

طلا و جواهر


1 گوشواره 2 حلقه)؛ 3 حلقه نامزدی
4 حلقه ازدواج؛ 5 زنجیر؛ 6 گردنبند
7 (رشته) مهره ها؛ 8 پین
9 دستبند 10 تماشا کردن؛ 11 دزدگیر
12 لینک های کاف؛ 13 پین کراوات؛ 14 گیره کروات
15 گوشواره کلیپ؛ 16 گوشواره سوراخ شده (گوشواره های قلاب ماهی)
17 کلاه؛ 18 پست؛ 19 پشت (پشت سر رفته)

لوازم آرایش


20 تیغ زدن 21 لوسیون پس از تراشیدن؛ 22 کرم اصلاح
23 تیغ تیغه

آرایش


24 هیئت مدیره امنی؛ 25. لاک ناخن؛ 26 مداد ابرو
27 عطر؛ 28 ریمل مژه و ابرو؛ 29 رژ لب
30 سایه چشم؛ 31 کلیپرز ناخن؛ 32 سرخ شدن
33 خط چشم

مدل مو، آرایش، مانیکور - فرهنگ لغت تصویری

مدل مو، آرایش، مانیکور بدن - فرهنگ لغت عکس

A. لوازم آرایشی / آرایش

1 متمرکز کننده

2 سرخ شدن / سرخ شدن

3 قلم مو

4 بنیاد / پایه

5 سایه چشم

6 مراقبت از بدن

7 رژ لب

8 خط چشم

9 مداد ابرو

مدل مو، آرایش، مانیکور بدن - فرهنگ لغت عکس

B. موارد مانیکور

10 clilppers ناخن

11 قیچی ناخن

12 سوهان ناخن

13 هیئت ام دی اف

14 لاک ناخن

مدل مو، آرایش، مانیکور بدن - فرهنگ لغت عکس

C. لوازم آرایشی و بهداشتی

15 عطر

16 کلن

مدل مو، آرایش، مانیکور بدن - فرهنگ لغت عکس

17 کرم اصلاح

18 پس از برداشتن

19 تیغ زدن

20 تیغ ریش تراش

مدل مو، آرایش، مانیکور بدن - فرهنگ لغت عکس

21 ریش تراش الکتریکی

22 موچین

23 قلم مو

24 شانه

25 سشوار