انواع خانه ها و خانه ها با نام و عکس

انواع مختلف خانه ها

خانه 1، خانه 2، 3 دوبلکس / خانه دو خانه 4 خانه شهری / townhome، 5 آپارتمان / آپارتمان، خوابگاه 6 خوابگاه / خوابگاه 7 خانه تلفن همراه، خانه 8 خانه، پناهگاه 9 مزرعه 10، 11 مزرعه، 12 خانه قایق 13 شهر 14 حومه 15 کشور 16 یک شهر / روستا است
آپارتمان 1، خانه 2، دوبلکس 3 / خانه دو خانواده
4 townhouse / townhome، آپارتمان 5 / آپارتمان، خوابگاه / خوابگاه 6
7 خانه موبایل، خانه پرستاری 8، پناهگاه 9
مزرعه 10، مزرعه 11،
قایق بادبانی 12
13 شهر
14 در حومه شهر
15 کشور
16 یک شهر / روستا است

انواع مختلف خانه ها

خانه قایق، قلعه، فانوس دریایی igloo، کلبه، ویلا، خانه مجرد

خانه قایق، قلعه، ایگلو
فانوس دریایی، کلبه، ویلا، خانه مجرد
ویگام، چادر، کوهنوردی، خانه نیمه جداگانه غار، خانه های تراس، بلوک آپارتمان: زیرزمین، طبقه همکف، کف 1،، طبقه 2، طبقه 3، (آپارتمان) آسمان خراش

ویگام، چادر، کامپن ون، غار
خانه نیمه منزل، خانه های تراس،
بلوک آپارتمان: زیرزمین، طبقه همکف، کف 1st ،، طبقه 2، کف 3،
(آپارتمان ها)
آسمان خراش

انواع خانه های عکس


1 آپارتمان (ساختمان)


2 (یک خانواده) خانه


3 دوبلکس / خانه دو خانواده


4 خانه شهری / townhome


5 کاندوم / کدو


6 خوابگاه / خوابگاه


7 صفحه اصلی موبایل / تریلر


8 مزرعه


9 کابین


10 خانه پرستاری

11 پناه


12 خانه قایق

نوع مسکن

آپارتمان: محل زندگی این است که بخشی از یک ساختمان بزرگتر است که متعلق به یک صاحبخانه است که اجاره ماهانه را جمع آوری می کند

 • آنها یک آپارتمان را اجاره می دهند تا پول کافی برای خرید یک خانه داشته باشند.

کابین:
یک خانه کوچک و تقریبا ساخته شده است

 • خانواده دوست دارد که در تابستان به کابین در کوهستان بمانند.

یک اتاق خواب در یک کشتی

 • کابین در کشتی بسیار کوچک هستند.

یک ناحیه درون یک هواپیما

 • این هواپیما دارای یک کابین مسافر بسیار بزرگ است.

مالکیت مشترک:
یک ساختمان یا گروهی از ساختمان هایی که آپارتمان ها به تنهایی متعلق به آن هستند

 • آنها در حال ساخت یک مجتمع جدید در اینجا هستند.

یک آپارتمان در یک آپارتمان

 • به محض اینکه فارغ التحصیل شد، یک آپارتمان در شهر خریداری کرد.

کلبه: یک خانه کوچک از یک داستان

 • خانواده اش یک کلبه در ساحل دارند، جایی که هر تابستان می روند.

خانه: یک ساختمان به عنوان یک مکان برای زندگی طراحی شده است

 • آنها منتظر نوزاد هستند و می خواهند به خانه بزرگتر حرکت کنند.

کلبه: یک پناهگاه کوچک، بدون امکانات

 • بچه ها در جنگل ساخته شده است.

عمارت: یک خانه بزرگ

 • محل اقامت رسمی شهردار یک عمارت زیبا است.

رامبلر: یک خانه بزرگتر از یک کلبه، دارای تعدادی اتاق است که همه در یک طبقه قرار دارند.

 • آنها به دنبال یک رامبلر هستند، زیرا مادرش نمیتواند صعود کند.

خانه شهری: یک خانه ساخته شده در یک سطر از خانه ها، با دیوارهای جانبی متصل شده است

 • تاون ها معمولا گام های زیادی دارند.