مکان در اطراف شهر، شهر

مکانی در اطراف شهر


نانوایی 1
بانک 2
فروشگاه سلمانی 3
فروشگاه کتاب 4
ایستگاه اتوبوس 5
فروشگاه آب نبات 6
نمایندگی خودرو 7
فروشگاه کارت 8
مرکز مراقبت از کودکان 9 / مرکز مراقبت روزانه
تمیزکننده های 10 / تمیز کننده های خشک
درمانگاه 11
فروشگاه لباس 12
کافی شاپ 13
فروشگاه کامپیوتر 14
15 فروشگاه راحتی
مرکز کپی 16


غذای 17 / غذا
فروشگاه 18
فروشگاه تخفیف 19
فروشگاه دونات 20
داروخانه فروشگاه داروخانه 21
فروشگاه الکترونیک 22
چشم پزشک 23 / چشم پزشک
رستوران فست فود 24
گل فروشگاه 25 / گلدار
فروشگاه مبلمان 26
ایستگاه بنزین / ایستگاه خدمات 27
فروشگاه مواد غذایی 28


مو سالن 1
فروشگاه سخت افزاری 2
باشگاه سلامت 3
بیمارستان 4
هتل 5
فروشگاه بستنی 6
فروشگاه جواهرات 7
شستشو 8
کتابخانه 9
10 فروشگاه زایمان
Motel 11
سینمای 12
فروشگاه موسیقی 13
سالن ناخن 14
پارک 15
فروشگاه حیوان خانگی 16 / فروشگاه حیوان خانگی


فروشگاه عکس 17
فروشگاه پیتزا 18
پست 19 پست
رستوران 20
مدرسه 21
فروشگاه کفش 22
23 (خرید) مرکز خرید
سوپرمارکت 24
فروشگاه اسباب بازی 25
ایستگاه قطار 26
آژانس مسافرتی 27
فروشگاه ویدیو 28

شهر

دادگاه 1
تاکسی 2 / تاکسی / تاکسی
ایستگاه تاکسی 3
راننده تاکسی 4 / راننده تاکسی
هیدرنت آتش نشانی 5
ظروف زباله 6
تالار شهری 7
8 جعبه هشدار آتش
صندوق پستی 9
فاضلاب 10
ایستگاه پلیس 11
زندان 12
پیاده رو 13
خیابان 14
نور خیابان 15
پارکینگ 16
خانم 17 متر
متر پارکینگ 18
کامیون زباله 19
مترو 20
ایستگاه مترو 21


روزنامه نگار 22
چراغ راهنمایی / چراغ راهنمایی 23
تقاطع 24
افسر پلیس 25
گذرگاه 26
عابر پیاده 27
کامیون بستنی 28
محدودیت 29
پارکینگ 30
ایستگاه آتش نشانی 31
ایستگاه اتوبوس 32
اتوبوس 33
راننده اتوبوس 34
ساختمان اداری 35
تلفن عمومی 36
نشانه خیابان 37
سوراخ 38
موتور سیکلت 39
فروشنده خیابانی 40
41 درایو از طریق پنجره