اتاق نشیمن

فرهنگ لغت عکس / محل / اتاق نشیمن

اتاق نشیمن

زندگیآشپزخانه اتاق | دیکشنری برای بچه ها

فرهنگ لغت عکس / محل / اتاق نشیمن
1 کتابخانه 2 عکس / عکس 3 نقاشی
4 mantel 5 شومینه صفحه نمایش شومینه 6
7 DVD پلیر 8 تلویزیون / تلویزیون 9 VCR / ضبط کاست ویدیو
10 دیوار 11 سقف 12 پرده
13 پنجره 14 loveseat 15 واحد دیوار
16 بلندگو 17 سیستم استریو دارنده مجله 18
19 (پرتاب) بالش 20 مبل / گیاه 21 نیمکت
چراغ قهوه 22 23 فرش 24
جدول پایان 25 lampshade 26
کف 27 کف 28 لامپ طبقه 29 صندلی

اتاق نشیمن - مسکن - فرهنگ لغت عکس

اتاق نشیمن - مسکن - فرهنگ لغت عکس

1 پایتخت

2 قاب piture

3 مانتال (قطعه)

4 گلدان

5 گل ها

6 بخاری

7 (شومینه) صفحه نمایش

8 کاشت

9 گیاه

10 چراغ

11 لامپ آویز

12 تزیین کردن

13 پنجره

14 میز قهوه

15 پرتاب بالش

16 کوسن

17 مبل / نیمکت

18 صندلی

19 مبلمان

اتاق نشیمن - مسکن - فرهنگ لغت عکس

20 واحد دیوار

اتاق نشیمن - مسکن - فرهنگ لغت عکس

21 میز مطالعه

اتاق نشیمن - مسکن - فرهنگ لغت عکس

22 قفسه کتاب

23 کتاب ها