خشکشویی

خشکشویی

نوع لباسشویی
B بکشید واشر
C بکشید واشر
D خشک کن خشک کن
لباسهایش را روی صندلی بپوشانید
خط مشی
F آهن
G را بشویید
هان لباس را بوسیدم
چیزهایی را دور میزنم

لباسشویی 1
لباس سبک 2
3 لباس تیره
سبد شستشو 4
کیف چمدان 5
ماشین لباسشویی / ماشین لباسشویی 6
مواد شوینده شستشو 7
نرم کننده 8 پارچه
سفید کننده 9
10 لباس مرطوب
خشک کن 11
تله ماهی قرمز 12
13 استیک چسبیده حذف
لباس 14
لباس 15
آهن 16
میز اتو کردن 17
لباس چروکیده 18
19 لباس را تمیز کرد
نشاسته اسپری 20
لباس پاک 21
کمد 22
آویز 23
کشو 24
قفسه قفسه 25