اتاق ناهار خوری، منطقه ناهار خوری

اتاق غذاخوری

اتاق ناهار خوری، منطقه ناهارخوری - دیکشنری تصویری
1 (میز ناهار خوری) میز 2 (اتاق ناهار خوری) صندلی 3 بوفه 4 سینی 5 قوری
کاسه قهوه 6 کاسه شکر 7 کرم 8 کرم پودر 9 10 لوستر 11 کابینت چین
12 چین 13 کاسه 14 کاسه 15 خدمت کاسه XNUMX خدمت ظرف
شمع 16 شمع 17 شمعدان 18 شمع 19 ساندویچ کره 20 شیکر نمک 21
22 فلفل شیکر 23 سفره 24 دستمال کاغذی 25 چنگال
قاشق 26 27 قاشق 28 قاشق 29 کاسه 30 فنجان شیشه 31 شیشه 32 فنجان 33

اتاق ناهار خوری، منطقه ناهارخوری - دیکشنری تصویری

3 کابینه چین؛ 4 چین 5. لوستر

اتاق ناهار خوری، منطقه ناهارخوری - دیکشنری تصویری

6 بوفه؛ 7 کاسه سالاد؛ 8 کوزه
9 خدمت کاسه 10 تختخواب

اتاق ناهار خوری، منطقه ناهارخوری - دیکشنری تصویری

11 سفره 12 شمعدان 13 شمع؛ 14 مرکزی
15 نمکپاش؛ 16 فلفل شکر 17. ظرف کره

اتاق ناهار خوری، منطقه ناهارخوری - دیکشنری تصویری

18 سبد خرید 19 قوری 20. قهوه جوش؛ 21 22 Creamer کاسه شکر

اتاق ناهار خوری، منطقه ناهارخوری - دیکشنری تصویری

1 بشقاب سالاد 2. صفحه نان و کره 3. بشقاب شام
4 سوپ کاسه 5. شیشه آب 6. شیشه شراب 7. جام 8 لوبیا 9 دستمال کاغذی
10 چنگال سالاد 11 شام شام 12. چاقو 13 قاشق چایخوری 14. چاقو کره خوری

آشپزخانه و تخت

آشپزخانه و تخت

لیوان، فنجان قهوه، فنجان قاشق چایخوری، قاشق چایخوری، بشقاب، کاسه

آشپزخانه و تخت

کافی نت، قوری، قوری، فنجان تخم مرغ، بطری، شیشه شراب، glsassware

تنظیم محل

تنظیم محل: حلقه دستمال کاغذی، بشقاب جانبی، دستمال سفره، بشقاب شام، چنگال، کاسه سوپ، قاشق سوپ، قاشق، چاقو

اتاق غذاخوری - مسکن - فرهنگ لغت عکس

اتاق غذاخوری - مسکن - فرهنگ لغت عکس

1 سفره

اتاق غذاخوری - مسکن - فرهنگ لغت عکس

2 آینه 3 لوستر 4 (اتاق ناهار خوری) جدول 5. صندلی

اتاق غذاخوری - مسکن - فرهنگ لغت عکس

6 قوری 7. فلفل شکر 8. شیکر نمک 9. دستمال سفره
10 حلقه mapkin 11. مات 12 شیشه 13 کوزه

اتاق غذاخوری - مسکن - فرهنگ لغت عکس

A. ظروف 14. شیشه شراب 15. کاسه 16 plate 17 فنجان 18 سس تند 19 خدمت غذا

B. نقره / قاشق چایخوری 20. چنگال 21 چاقو 22 قاشق غذاخوری 23. قاشق چایخوری