مشکلات خانگی و تعمیرات

مشکلات خانگی و تعمیرات

تمیز کردن وسایل، تمیز کردن خانگی و خشکشویی

یک لوله کش
1 Bathtub is leaking.
2 مخزن مسدود شده است.
3 بخاری آب گرم کار نمی کند
4 توالت شکسته است.
B roofer
5 سقف نشت می کند.
C (خانه) نقاش
6 رنگ لایه برداری است.
7 دیوار ترک خورده است.
D کابل تلویزیون شرکت
8 تلویزیون کابلی کار نمی کند
E تعمیرگاه لوازم خانگی
9 اجاق گاز کار نمی کند 10 یخچال و فریزر شکسته است.
F exterminator / متخصص کنترل آفات
11 در آشپزخانه وجود دارد ... ..
یک موریانه
بلو کرم ها
سی مورچه ها
D زنبور
سوسک ها
f موش صحرایی
موشهای گرم


G قفل ساز
12 قفل شکسته است.
الکتریک H
13 چراغ جلویی وارد نمی شود
14 زنگ اتاق زنگ نمی زند.
15 قدرت در اتاق نشیمن است.
من دودکش
16 دودکش کثیف است
J repair repair / "handyman"
17 کاشی در حمام شل است.
نجار
18 مراحل شکسته شده است.
19 درب باز نمی شود.
L گرمایش و تهویه مطبوع خدمات
20 سیستم گرمایش شکسته است.
21 تهویه مطبوع کار نمی کند.